Syntéza nanomateriálu jiskrovým výbojem pro vodíkové technologie

Popis technologie


Název technologie: Syntéza nanomateriálu jiskrovým výbojem pro vodíkové technologie
Motivace: Očekává se, že vodíkové palivové články budou široce používány v rozvíjející se vodíkové ekonomice, ve které jsou vodíkové palivové články zdrojem energie nejen pro automobily, ale mohou také sloužit jako záložní energetické jednotky (např. v nemocnicích, telekomunikacích) nebo k napájení malých elektronických zařízení.
Mezi nejslibnější patří palivové články a elektrolyzéry typu PEM (s polymerní elektrolytickou membránou). Náš nový přístup zvyšuje účinnost těchto elektrochemických zařízení a snižuje související výrobní náklady.
Popis: Inovativní proces výroby a depozice nanočástic používaných pro katalytické vrstvy vodíkových palivových článků zvyšující účinnost a výrazně snižující množství souvisejících odpadních produktů. Nová metoda umožňuje kontinuální produkci nanočástic velmi rychlým opakováním jiskrového výboje. Proud plynu nese vytvořené částice na funkční vrstvu, kterou lze navíc snadno vytvořit z více než jednoho kovu. Velmi malá velikost částic umožňuje snížit množství použitého drahého kovu při zachování nezbytných vlastností, což snižuje náklady. V současné době používané metody přípravy nanočástic vyžadují vakuovou a zdlouhavou chemickou přípravu po dávkách mokrým procesem.
Komerční využití: PEM palivové články pro širokou škálu aplikací (automobily, záložní zdroje napájení, malá elektronická zařízení) i elektrolyzéry PEM (výroba vodíku).
Status IP ochrany: Národní patentová přihláška (zveřejněna v roce 2017)
Dva národní užitné vzory (předložené v roce 2020)
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Hlavní výhody:
• Vakuum není nutné pro kontinuální produkci nanočástic
• Nanočástice lze snadno vytvořit z více než jednoho kovu
• Snížení množství použitého drahého kovu při zachování nezbytných vlastností
• Snížení nákladů
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Nanotechnologie Strojírenství
Vlastník technologie: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)