České vysoké učení technické v Praze

Základní informace

Transfer technologií společně s výukou a výzkumem tvoří základní pilíře Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Transfer technologií na ČVUT zajišťuje zkušený tým odborníků a patentových zástupců Odboru pro transfer technologií (OTT). Cílem činnosti OTT je podpora a servis zaměstnancům a studentům ČVUT při komercializaci jejich řešení. V rámci své činnosti nabízí OTT následující služby:

  • zajištění ochrany duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky) včetně správy licenčního fondu ČVUT určeného na zajištění zahraniční ochrany řešení s vysokým komerčním potenciálem,
  • asistence v procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje,
  • koordinace mezifakultního smluvního výzkumu,
  • aktivní propojování ČVUT s aplikační sférou,
  • pomoc začínajícím firmám s vazbou na ČVUT prostřednictvím podnikatelského inkubátoru InQbay.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní, dynamické a flexibilní odborníky, vědce a manažery. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti Civil and Structural Engineering na 51.–100. místě, v oblasti Mechanical Engineering na 151.–200. místě, v oblasti Computer Science and information Systems na 201.–250. místě, v oblasti Electrical Engineering na 151.–200. místě. V oblasti
Mathematics na 251.–300. místě a Physics and Astronomy na 151.–200., v oblasti Natural Sciences na 220. místě, v oblasti Architecture na 101.–150. místě, v oblasti Engineering and Technology na 201. místě.

O instituci

Celé jméno: České vysoké učení technické v Praze
Členem Transfery od roku: 2015
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Strojní zařízení a nástroje
Stavebnictví
Využití počítačů, robotika a její aplikace
Aeronautika, aerodynamika, letadla
Pozemní dopravní systémy a zařízení
Umělá inteligence a strojové učení
Komunikační zařízení
Stavitelství

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Odbor rozvoje a strategie
Kontaktní adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 - Dejvice
Jméno a přijmení: Monika Dobiášová
E-mail: monika.dobiasova@cvut.cz
Jméno a přijmení: ČVUT Urban
E-mail: jan.urban.2@cvut.cz

Technologie