Podložka pro snímání zatížení a polohy pacienta

Popis technologie


Název technologie: Podložka pro snímání zatížení a polohy pacienta
Motivace: Primárním cílem projektu je zkvalitnění péče o pacienty, kteří jsou dlouhodobě upoutání na lůžku. U těchto pacientů často dochází ke vzniku proleženin a zahleňování, což je důsledkem dlouhodobé stabilní polohy. Doposud jedinou široce užívanou metodou k omezení tohoto vlivu je časté polohování (otáčení) pacientů. K tomu však zpravidla nedochází s dostatečnou četností, a to zejména z důvodu nepoměru počtu pacientů a ošetřujícího personálu, dalším vlivem bývá hmotnost pacientů.
Popis: Podložka pro snímání zatížení a polohy pacienta monitoruje na vybraných snímacích lokalitách (19 snímacích lokalit) zatížení pacienta. Snímaná data jsou přenášena do kontrolní jednotky, kterou lze připojit pomocí USB k PC a ovládat pomocí příkazů přes USART (varianta pro systémovou integraci). Snímaná data jsou přenášena a zobrazována ve výpočetní jednotce, ke které je možné připojení pomocí rozhraní Ethernet (verze pro využití lokální sítě). Volitelně lze připojit k lůžku USB kameru a pomocí rozšířené reality sledovat snímaná data nad obrázkem konkrétního pacienta. Snímaná data se zobrazují jako jednotlivé bar grafy jednotlivých 19 snímacích lokalit. Analýza snímaných dat umožňuje sledování doby, po kterou se pacient na lůžku nepohnul. Tuto dobu lze uživatelsky nastavit. Pokud to legislativa a technické vybavení lůžka umožňuje, lze na základě analýzy snímaných dat (dle po předem definovaného scénáře) lůžko automaticky polohovat.
Komerční využití: Oblastí využití je nemocniční i domácí péče. Podložku pro snímání zatížení a polohy pacienta lze použít na jakékoli lůžko (nezávisle na výrobci lůžka).
Status IP ochrany: UV/know-how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Výzkumné nástroje Lékařské přístroje Diagnostika Věda o životě a zdraví Elektrotechnika
Vlastník technologie: České vysoké učení technické v Praze
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)