Zařízení pro monitorování pohybové aktivity plodu v průběhu druhé poloviny těhotenství

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro monitorování pohybové aktivity plodu v průběhu druhé poloviny těhotenství
Motivace: Subjektivní monitorování pohybové aktivity plodu těhotnou ženou je jednoduchou, ale účinnou metodou k ověření fyziologického stavu plodu (vnímání určité frekvence/intenzity pohybů plodu v průběhu dne po dobu celého těhotenství). Použití této metody je však limitováno nutností aktivního zapojení těhotné ženy do procesu monitorace pohybové aktivity plodu. Standardní objektivní metodou je v současné době monitoring plodu pomocí současného záznamu fetální srdeční frekvence a děložních stahů (kardiotokografie, CTG). Tato metoda však není zcela komfortní pro těhotnou ženu (poloha na zádech), nelze ji provádět kontinuálně, ale pouze v určitých intervalech, a její provedení je možné pouze v nemocničních zařízeních. Navržený systém lze využít ke zlepšení selfmonitoringu pohybů plodu těhotnou ženou, neboť systém umožní kontinuální monitoraci stavu plodu bez nutnosti aktivního zapojení těhotné ženy, např. i během jejího spánku.
Popis: Technologie je reprezentována měřicím přístrojem vybaveným systémem senzorů a cloudovým prostředím pro sběr a analýzu dat. Principem zařízení je určování změn v hemodynamice, kterým lze indikovat možný pohyb plodu v děloze. Řešení bylo verifikováno vůči CTG. Umístění alespoň dvou senzorů je možné jak pod tělo monitorované těhotné ženy (i pod matraci lůžka), tak i přímo na povrch těla těhotné ženy, v obou případech v oblastech nad nebo pod polohou dělohy. Cílovou skupinou jsou: i) ženy s fyziologickým průběhem gravidity v termínu porodu, ii) těhotné ženy se zatíženou porodnickou anamnézou (ženy s nitroděložním úmrtím plodu v průběhu předchozích těhotenství), iii) těhotné ženy s definovaným konkrétním rizikem spojeným se zvýšeným rizikem nitroděložního úmrtí plodu (fetální růstová restrikce), iv) těhotné ženy se zhoršeným vnímáním pohybů plodu v důsledku sníženého/ zvýšeného množství plodové vody či vysokého BMI.
Komerční využití: Technologie směřuje k vývoji zařízení pro selfmonitoring těhotných žen s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím v domácím prostředí s cílem přesnější detekce pohybové aktivity plodu (i v průběhu spánku těhotné). V případě využití ve zdravotnictví bude nutná certifikace pro oblast zdravotnických prostředků v souladu s Nařízením o zdravotnických prostředcích (EU Medical Device Regulation) 2017/745). V současnosti hledáme obchodního partnera, který by měl zájem o komercializaci zařízení.
Status IP ochrany: Patentová přihláška v přípravě.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Výzkumné nástroje Diagnostika Věda o životě a zdraví
Vlastník technologie: Univerzita Hradec Králové, Fakultní nemocnice
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)