Zařízení pro potahování drátů biodegradabilními polymery

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro potahování drátů biodegradabilními polymery
Motivace: V současné implantační a běžné chirurgii jsou stále populárnější biodegradabilní polymery a zejména pak biodegradabilní kovové dráty. Náročná je výroba u kombinace kovových částí potahovaných polymery, zvláště tenkých drátků (s ø v řádu stovek µm), s nároky na ohebnost. Výroba probíhá často manuálně a neumožňuje kontrolu parametrů často nerovnoměrně složené vrstvy polymeru. Kovová část rychle degraduje a zhoršují se její mechanické vlastnosti. Zároveň na trhu chybí spolehlivé zařízení schopné průmyslové výroby polymerem obalených drátků při zajištění stálé kvality a homogenity vrstvy bez obvyklých technických problémů jako je vznik bublin, výroby určitou rychlostí nebo nestálá tloušťka v průřezu.
Popis: Vyvinuli jsme a v současnosti testujeme zařízení pro potahování biodegradabilních, tenkých drátů, které umožní průmyslovou výrobu a zaručí stabilitu technických parametrů jako jsou řízená rychlost nanášení polymeru, řízené oddálení biodegradace drátu a požadovaná homogenní tloušťka vrstvy. Jedná se o dráty v délce metrů a průměru v řádu stovek µm. Uplatnění nalezne např. v implantační chirurgii i dalších odvětvích.

V tuto chvíli se provádí in vitro a in vivo testy na miniprasatech pro vyhodnocení implantace.

Jako vhodné se ukázaly hořčíkové dráty, neboť rozšířené biodegradabilní slitiny z Mg a Ca nelze pro výrobu tenkých drátů efektivně použít. Vybrané polymery obecně mají oproti ostatním používaným polymerům velmi dobré mechanické vlastnosti a jsou perspektivní pro využití v široké škále bioaplikací (stenty, chirurgické šití, kostní šrouby a pláty, fixace kostí, cévní fixace aj.). Mg dráty vyvinul a dodal Fyzikální ústav AV ČR. Konstrukce zařízení umožňuje, díky speciálnímu postupu potahování drátů roztokem polymeru, kontrolovat jak variabilitu délky drátu navinovaného na cívku (až v řádu metrů), tak i parametry nanášení zajišťující stejnou tloušťku vrstvy. Díky zařízení bude možné také kontrolovaně zpomalit počáteční stádia biodegradace a dokonce designovat rychlost rozpouštění implantátů s ohledem na typ implantátů a fyziologické parametry pacienta (věk, váha aj.). Při vhodně zvoleném polymeru lze využít jak tenké biodegradabilní dráty, tak i materiály, které bez pokryvu degradují pro některé aplikace příliš rychle (Mg, Zn). Zařízení umožní komerční průmyslovou výrobu velkých objemů.
Komerční využití: Nabízené zařízení může zlepšit kvalitu života např. dětským pacientům při operaci srdce, ale lze uplatnit i v dalších oblastech medicíny či jiných odvětví

• Implantační chirurgie
• Veterinářská chirurgie
• Tkáňové inženýrství
Status IP ochrany:
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development
Další informace: Hledáme průmyslové partnery pro spolupráci v navazujícím vývoji a testování jak pro medicínské, tak i další aplikace využívající tenké biodegradabilní kovové dráty.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Věda o životě a zdraví Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)