Mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů

Popis technologie


Název technologie: Mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů
Motivace: Odstraňování nežádoucího materiálu z povrchu historických artefaktů je jednou z nejsložitějších operací při restaurování předmětů kulturního dědictví. K čištění slouží často přípravky, které jsou agresivní vůči čištěnému materiálu a mohou vést k jeho nevratnému poškození. Při kontaktu mohou poškodit zdraví uživatele, jejich příprava je komplikovaná a jsou drahé. Při procesech restaurování je zásadní odstranit pouze žádaný materiál bez jakéhokoli poškození dalších vrstev a vlastního artefaktu.
Popis: Maximálně šetrné a zároveň účinné čistící mikroemulzní systémy pro odstraňování nežádoucích látek z povrchu historických materiálů - odstraňují akrylátové či vinylové polymery, vosky, oleje či nežádoucí monomerní nebo polymerní hydrofobizační prostředky.

Nedostatky dnes běžně užívaných postupů odstraňuje naše metoda založená na kombinaci dvou funkcí: základní micelární roztok či mikroemulze povrchově aktivních neionogenních látek a specifických rozpouštědel, která jsou volena přesně dle odstraňované látky. Hlavní složkou je zde voda, obsah aktivních složek je velmi nízký (několik procent), ale účinně cílený. Výhodou této metody je, že usnadňuje formulaci různých čistících směsí, což se promítá do snadnější a ekonomicky výhodnější výroby.

Hlavní výhody:
• Vysoká účinnost při odstranění pouze cílového materiálu
• Možnost vyrábět čisticí směsi šité na míru - možnost zabudování do gelů
• Maximální šetrnost k čištěnému artefaktu, ke zdraví restaurátorů i životnímu prostředí
• Jednoduše vyrobitelné z běžně dostupných komponent bez použití speciálního vybavení
• Široké spektrum způsobů aplikace, např. politím, natřením, napuštěním či rozprášením
• Certifikovaný památkový postup pro novou metodu ochrany povrchů stavebních materiálů
Komerční využití: Výrobce mikroemulzí pro dodávky na trhy:
• Odstraňování vrstev, povlaků či reziduí povrchu nejrůznějších materiálů historických artefaktů (např. kámen, dřevo, kovy, olejomalby)
• Ochrana povrchu stavebních materiálů metodou hydrofobizace s tenkou povrchovou vrstvou, která zajistí dostatečnou ochranu při nezměněných povrchových vlastnostech.
Status IP ochrany: Princip metody a konkrétní aplikace jsou chráněny patenty: CZ 305475, CZ 305490, CZ 305526, CZ 305527, CZ 305528.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Teoretická a aplikovaná fyzika a chemie Inženýrství
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)