Nanostruktury a nanonosiče na bázi DNA origami

Popis technologie


Název technologie: Nanostruktury a nanonosiče na bázi DNA origami
Motivace: DNA origami jsou nanostruktury dosahující velikosti jednotek až stovek nanometrů. Vzhledem k jejich podstatě na principu jednořetězcové DNA jsou vysoce biokompatibilní, flexibilitní a jednoduše modifikovatelné. Tím se otevírá možnost jejich využití jako nosiče pro cílený transport léčiv a aktivních látek do místa určení v rámci organizmu, případně během cílené medicínské diagnostiky. Díky tomu, že mají přesně definovaný tvar a velikost, je možné je velmi jednoduše upravit pro potřeby dané aplikace a kontrolovat jejich vlastnosti a chování v cílové oblasti.

Popis: Díky našemu výzkumu jsme zvýšili stabilitu získaných DNA nanostruktur a nabízíme spolupráci na vývoji nových aplikací DNA origami. Vytvořili jsme vlastní infrastrukturu a postupy pro jejich přípravu a analýzu. Disponujeme know-how pro design a úpravu jednotlivých tvarů. Výsledné produkty dokážeme modifikovat molekulami kovu, dalšími nanočásticemi či organickými molekulami, včetně potenciálních léčiv, či diagnostických látek.
Komerční využití: Hledá se spolupráce na využití našeho know-how v oboru přípravy DNA origami pro přípravu cílených nosičů léčiv, diagnostických sloučeni během medicínské terapie, zobrazování a diagnostiky, případně jejich kombinaci (teranostika). Cílem spolupráce je vytvoření infrastruktury pro výrobu většího množství daného nosičového materiálu modifikovaného pomocí aktivních molekul.
Status IP ochrany: NA
Fáze vývoje technologie:

Fáze 1

Odpovídá TRL1 a TRL2.

Základní výzkum. Jedná se o čistý výzkum vycházející z již pozorovaných a publikovaných skutečností.

  • TRL 1 představuje souhrn známých skutečností bez konkrétnější představy nové technologie
  • TRL 2 reprezentuje konkrétní představu nového vynálezu, který je zatím ve fázi nápadu, maximálně na papíře.
Strategie pro hledání partnera: Co-development Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Farmacie Nanotechnologie Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Ustav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)