Detektor koncentrace nanočástic

Popis technologie


Název technologie: Detektor koncentrace nanočástic
Motivace: Přítomnost nanočástic v ovzduší, tedy částic nestanoveného tvaru volně definovaných rozměrem menším než 100 nm, může představovat závažné nebezpečí pro lidské zdraví. Vdechnuté nanočástice, zejména o velikosti do několika desítek nm, mají poměrně vysokou pravděpodobnost záchytu v plicních sklípcích, z nichž mohou pronikat do krevního oběhu.
Významným zdrojem nanočástic jsou spalovací motory vozidel, díky kterým jsou koncentrace nanočástic ve venkovním ovzduší vysoké zvláště v okolí frekventovaných dopravních tahů. V poslední době ale nabývají na významu i různé druhy průmyslově vyráběných nanočástic, které se tak mohou vyskytovat nejen ve venkovním prostředí, ale i v pracovních interiérech. Současná zařízení vycházející z konstrukcí detektorů kouře sice dokáží zachytit vysoké koncetrace částic u požáru již od jeho počátku, pro kvantitativní měření nanočástic se však nehodí.
Popis: Měření koncentrace nanočástic v pracovním prostředí je realizováno pomocí ionizační komory, ve které jsou detekovány nanočástice extrémně malých rozměrů, tj. výrazně menších, než je vlnová délka viditelného světla. Umožňuje tak detekci koncentrace nanočástic škodlivých pro lidské zdraví, přičemž dosahuje objektivních výsledků s vysokou spolehlivostí měření.

Hlavní výhody
• Vysoká citlivost kvantitativních měření.
• Detekce koncentrací nanočástic škodlivých pro lidské zdraví, tedy i nanočástic extrémně malých rozměrů.
• Kompaktní přenosné zařízení o hmotnosti do 1 kg.
• Nízké výrobní náklady (cca 10 tis. Kč).
Komerční využití: Komerčně lze využívat například v reálném automobilovém provozu pro kontrolu emisí ultrajemných částic nebo při pracovní expozici v provozech, kde se pracuje s nanočásticemi.
Status IP ochrany: Chráněno patentem CZ307891 a užitným vzorem PUV32414.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace: Chráněno patentem CZ307891 a užitným vzorem PUV32414.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Nanotechnologie Fyzika
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)