SURFACE – zařízení pro měření kondenzace

Popis technologie


Název technologie: SURFACE – zařízení pro měření kondenzace
Motivace: Kondenzace kapalin na povrchu je jev, který se vyskytuje v širokém spektru odvětví. Ve většině případu se jedná o jev nežádoucí a je nutno mu předcházet. Existují ovšem i případy, kdy je kondenzace žádoucí a může být např. projevem nějaké sledované činnosti. Standardně používané technologie pro měření povrchové kondenzace jsou však poměrně pomalé. Samotné měření pak trvá delší dobu a není možno měřit okamžitou změnu množství kondenzované kapaliny, což často představuje kritickou veličinu. Proto vědci z Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli zařízení Surface, které zmíněné nedostatky eliminuje.
Popis: Surface představuje zařízení, které dokáže pomocí dvou elektrod univerzálně měřit kondenzaci kapalin na pevných površích. Oproti běžně používaným řešením nabízí technologie Surface vysoký dynamický rozsah, okamžitou odezvu a vylučuje interference z okolního prostředí. To znamená, že je prostřednictvím technologie Surface možno prakticky ihned získat přesnou informaci o kondenzaci kapaliny na povrchu a v reálném čase lze pozorovat i velmi rychlé změny v množství kondenzované kapaliny.

V základním sestavení je možno jednoduchým způsobem připojit detektor k téměř jakémukoliv elektricky nevodivému povrchu a sledovat změnu kondenzace kapalin na povrchu prostřednictvím rozsvěcení a zhasínání kontrolních diod, na displeji přístroje, případně na monitoru připojeného počítače.

Pro přesné měření absolutních hodnot množství kondenzovaných par na povrchu je možno zařízení pevně spojit s povrchem a po kalibraci a nastavení zařízení je možno měřit konkrétní hodnoty kondenzace.

V případě speciálních aplikací je možno Surface implementovat přímo do většího zařízení a partner může následně jeho zařízení s implementovanou technologií Surface nabízet jako vlastní funkční celek.
Komerční využití: Zařízení Surface lze využít v širokém spektru aplikací, kde je nutné nebo vhodné měřit v reálném čase změnu kondenzace kapalin na pevných površích. Toho může být využito při konstrukci automatizovaných systémů zabraňujících zamlžení např. v automobilovém či leteckém průmyslu (skla, světlomety, apod.). Již nepatrný nárůst kondenzace, který ještě není opticky pozorovatelný, může v tomto případě spustit další systémy zabraňující zamlžení a tím vzniku nebezpečných situací. Na druhou stranu k žádoucímu zamlžování, jako projevu dýchání, dochází na dýchacích maskách pacientů v nemocnicích, čímž je možno monitorovat, zda pacient správně a plynule dýchá. V neposlední řadě lze zařízení použít v četných průmyslových provozech, kancelářích a dalších veřejných prostorech pro monitoring správné funkce klimatizací, vytápění, větrání apod. Zařízení je navíc plně přenosné, což otevírá další možnosti použití.
Status IP ochrany: Přihláška prioritního patentu
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: http://transfer.vtpup.cz/surface/
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Výzkumné nástroje Fyzika Elektrotechnika
Vlastník technologie: Univerzita Palackého v Olomouci
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)