Desinfekce

Popis technologie


Název technologie: Desinfekce
Motivace: Odolnost mikroorganismů představuje v současné době jeden z největších problémů v oblasti běžně používaných antimikrobních látek. Netýká se jen odolnosti vůči antibiotikům, ale také obecně i odolnosti vůči běžně používaným dezinfekčním přípravkům. Mluví se o tzv. multi-rezistentních kmenech, které jsou odolné vůči oběma skupinám antimikrobiálních činidel. Tento trend je výsledkem dlouhodobého používání antibiotik a dezinfekčních přípravků, zvláště v nemocnicích, ve kterých jsou mikroorganismy neustále vystaveny selekčnímu tlaku antibiotik a jsou schopné se stát rezistentními i vůči běžným desinfekčním přípravkům.
Nozokomiální infekce se významně podílí na morbiditě i mortalitě hospitalizovaných pacientů a také potenciálně výrazně navyšují náklady daného zdravotnického zařízení, což má souvislost s prodloužením doby hospitalizace pacientů. K zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, se střídají dezinfekční přípravky s různými látkami.
Popis: Naše technologie zahrnuje celou skupinu strukturně zcela nových širokospektrých antimikrobních látek typu kvartérních amoniových solí jako dezinfekčních činidel. Látky mají výrazný virucidní účinek, ale výborně působí také na Gram-pozitivní a Gram-negativní bakterie (např. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Vankomycin-rezistentní Enterococcus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, multi-rezistentní Pseudomonas aeruginosa). Naše látky prokázaly lepší účinnost ve velmi malých koncentracích v porovnání s běžně používanými standardy benzalkonia (Ajatinu) nebo didecyldimethylamonium chloridu (Sanytol). Také byla stanovena minimální biofilm eradikující koncentrace, čímž bylo potvrzeno, že látky jsou schopné dostatečně účinkovat i na odolnější formu mikroorganismu (eradikace biofilmu S. aureus). Výrazná virucidní aktivita byla prokázána proti obaleným virům SARS-CoV-2 (nový typ koronaviru) a myšímu cytomegaloviru. Cytotoxicitní studie prokázaly pomocí MTT testu (stanovení metabolické aktivity buněk) bezpečnost dezinfekčních látek. Laboratorní výsledky účinnosti (virucidní, baktericidní a fungicidní účinek) byly potvrzeny testy v akreditovaných laboratořích Státního zdravotního ústavu v Ostravě.
Komerční využití: Globální trh s dezinfekčními prostředky pravděpodobně během let 2020 až 2030 vzroste o 7,1 %, kdy zřejmě překročí hodnotu 14,9 miliardy USD (CAGR 2020 - 2030, GlobeNewswire.com). Společnosti na globálním trhu s dezinfekčními prostředky těžily v předchozích letech z neobvykle vysoké poptávky po povrchově aktivních a dezinfekčních látkách z důvodu vypuknutí pandemie COVID-19.
Naše látky mohou přispět nejen do boje proti COVID-19, ale i do boje proti rezistentním nákazám, protože se jedná o zcela nové struktury sloučenin, ke kterým nejsou mikroorganismy rezistentní. K dezinfekci se však mohou používat pouze přípravky schválené jako biocidy, což s sebou přináší poměrně vysoké registrační náklady.
Potenciální zájemce tedy předpokládáme ze skupiny zavedených výrobců dezinfekčních přípravků. Takové firmy mají zkušenosti s registrací nových biocidů a také mají globální dosah, čímž kompenzují vysoké náklady na registraci nového biocidu. Primárně očekáváme využití našich látek jako dezinfekčních prostředků (dle platné legislativy 1. hlavní skupina biocidních přípravků) nejen pro osobní hygienu, ale i k dezinfekci povrchů, materiálů, zařízení a nábytku nebo pro veterinární hygienu.
Status IP ochrany: Patentová přihláška PV 2021-139 (nyní ve fázi udělení).
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Farmacie Chemie
Vlastník technologie: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)