Popelka – automatický systém pro třídění semen rostlin

Popis technologie


Název technologie: Popelka – automatický systém pro třídění semen rostlin
Motivace: V zemědělství a biotechnologiích se dnes stále více uplatňuje automatizace pro zrychlení a zefektivnění opakujících se úkonů. Proto jsou vyvíjeny systémy pro manipulaci, testování a třídění různých objektů. V rámci našeho výzkumu na UPOL využíváme vybavení pro automatickou kultivaci rostlin s následným sběrem obrazových dat a jejich vyhodnocováním (fenotypizace rostlin). Ukázalo se, že manipulace se semeny pro zakládání rozsáhlých experimentů, představuje úzké hrdlo celého systému, zejména když jsou semena malá. Dosavadní postup přenášení semen mezi zkumavkami zahrnuje ruční manipulaci, která je pro semena menší než 0,5 mm velmi obtížná a pokud má být dosaženo rychlého vysetí řádově stovek až tisíců semen prakticky nemožná.
Popis: V rámci našich výzkumných aktivit jsme na Univerzitě Palackého v Olomouci vyvinuli Popelku. Zařízení pro podtlakové nabírání jednotlivých malých semen, které je vhodné pro použití v automatických linkách. Jedná se o robotické rameno na jehož konci je osazen nástavec pro manipulaci s malými semeny v kontrolovaném prostředí. Popelka tak dokáže nahradit až 4 pracovníky. Umí pipetovat živná média, opticky kontroluje správné nabrání daného semene a umisťuje jej dle programovatelného rozhraní do definované pozice na mikrotitrační destičce.

Popelka umí pracovat se semeny v rozmezí velikostí 0,1–3 mm. Představuje tak univerzální zařízení pro všechna běžně používaná semena. Při rychlosti nejméně 400 semen za hodinu, tedy 9 600 semen denně.

Konstrukce Popelky umožňuje průmyslovou integraci v rámci automatizace manipulace s malými semeny pro testování ve standardizovaných formátech mikrotitračních desek (MTP). Díky tomu je snadno možno integrovat ji do běžně používaných fenotypizačních linek.
Komerční využití: Zařízení a metoda je určena (zejména) pro oblast fenotypizačních jednotek, konkrétněji pro automatickou přípravu vzorků osiva. Může být použit jako součást systému fenotypizace rostlin i jako samostatný přístroj. Technologie nabízí přesnou manipulaci se semeny (dokonce i se semeny velikosti Arabidopsis thaliana), detekci uchopeného semene, manipulaci s kapalinami a kontrolované prostředí. Technologie nabízí vysokou průchodnost a přesnou přípravu kultivační nádoby, detekci uchopeného osiva, manipulaci s kapalinou v kontrolovaném prostředí.
Status IP ochrany: Know-how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Zemědělství Rostliny a genetika rostlin Výzkumné nástroje
Vlastník technologie: Univerzita Palackého v Olomouci
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)