DAEMON system & software – automatizovaný monitoring sesuvů půdy

Popis technologie


Název technologie: DAEMON system & software – automatizovaný monitoring sesuvů půdy
Motivace: Monitoring svahových deformací představuje velmi cenný nástroj k poznání geologických procesů způsobujících svahové pohyby. Pochopení dynamiky sesuvů půdy pomocí geomonitoringu je zásadní pro předvídání jejich reaktivací v budoucnu, díky čemuž může dojít k včasné implementaci preventivních opatření, která mohou být zásadní pro ochranu strategických staveb, infrastruktury a zdraví obyvatel. Pro účinné stanovení varovných stavů je ovšem potřeba nejen nepřetržitého měření (monitoringu), ale i okamžitého zpracování naměřených dat. Geomonitoring však vytváří značné objemy dat, které nelze efektivně zpracovávat manuálně.
Popis: Produkt automatizuje měření, zpracování a interpretaci dat z geoelektrického monitoringu aktivního sesuvu svahů. Skládá se z komunikačního rozhraní pro vzdálený přístup k monitorovacímu systému a softwaru pro automatické zpracování datových souborů.
Projekt vychází z mnohaletých zkušeností s manuálním sběrem a zpracováním dat, které bylo potřeba přenést do vývoje automatizovaného zpracování. Na trhu doposud neexistuje software, který by toto řešil, a jeho zakázkový vývoj by byl příliš drahý. Cílem proto bylo vyvinout jednak funkční řešení napájení a komunikace s monitorovacím systémem („funkční vzorek“) a dále „software“ pro automatizované zpracování dat. Oba tyto cíle se podařilo splnit a funkční vzorek DAEMON systému již plní svoji řídící a komunikační funkci přímo na lokalitě, kde monitoring dlouhodobě probíhá, zatímco DAEMON software automatizovaně zpracovává měřená data, zasílaná na vzdálené uložiště (server).
Komerční využití: DAEMON systém je komerčně využitelný zejména firmami se zaměřením inženýrsko-geologickým, geotechnickým a geofyzikálním. Potenciální využití je dále možné kupříkladu jako součást systému včasného varování integrovaných záchranných složek. Produkt je možno získat jako funkční celek, funguje nicméně i zvlášť (možno pořídit pouze komunikační rozhraní nebo software). Software je možno upravovat na míru koncovému zákazníkovi dle účelu využití (stabilita svahů, průsaky hrází, migrace podzemních vod, průsaky skládek atd.).
Status IP ochrany: Software licence
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Výsledek projektu vznikl s podporou programu GAMA2 TAČR.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Software
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)