Software pro automatizované vyhodnocení mikroposunů objektů

Popis technologie


Název technologie: Software pro automatizované vyhodnocení mikroposunů objektů
Motivace: Ačkoliv je již dnes povětšinou zajištěn automatický dálkový odečet a odesílání obrazových dat získaných z dilatometrů TM-71, následné zpracování a interpretace těchto dat stále závisí na operátorovi. Tento postup neúměrně zatěžuje pracovníky a degraduje ambice přístroje stát se plnohodnotným geotechnickým zařízením.
Popis: Software pro zpracování a interpretaci obrazových dat získaných z dilatometrů TM-71. Slouží k automatizaci vyhodnocení naměřených mikroposunů poloh sledovaných objektů (budov, skalních útvarů atd.).
SAMR3D (Software for Automated Moire Recognition) automaticky interpretuje obrazovou informaci zachycenou na snímcích moire sklíček dilatometrů do číselné formy, kterou dále zpracovává (vyhodnocuje vzájemný posun moire sklíček na snímcích v čase; tento posun reprezentuje vzájemnou změnu polohy sledovaných objektů) a výsledky exportuje do SQL databáze, která slouží pro uchovávání číselných výstupů. Třetím funkčním prvkem je webové rozhraní, ve kterém je možné si data z databáze vizualizovat, případně importovat a exportovat. Jako celek tak produkt výrazně urychluje a usnadňuje interpretaci a zobrazení výstupních dat z dilatometrů TM-71.
Komerční využití: Produkt nachází využití všude tam, kde je třeba monitorovat mikroposuny sledovaných objektů, ať se jedná o budovy, kupříkladu kulturní památky či jiné stavby, u kterých je nutno hlídat statické narušení, nebo o přírodní skalní útvary.
Status IP ochrany: Licence
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Výsledek projektu vznikl s podporou programu GAMA2 TAČR.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Software Stavební inženýrství a architektura
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)