Genetické soupravy pro management sladkovodních ryb v Evropě

Popis technologie


Název technologie: Genetické soupravy pro management sladkovodních ryb v Evropě
Motivace: V současnosti komerční design souprav tohoto typu zcela chybí na evropském trhu. Je vhodný pro ochranářský a chovatelský management, rozličné monitoringy: pestrosti/variability/diferenciace zdrojů, zdravotního stavu (na pozadí populačně-genetických parametrů), na rozlišení čistoty plemene/jedince a na průkaz hybrida, pro vyhodnocení trendu úrovně příbuzenského křížení, pro stanovení koeficientu genetické vzdálenosti/příbuznosti plemene/zdroje, pro kontrolu a ověření správnosti nakoupeného zdroje chovného materiálu a rezistentní linie, pro posouzení vhodnosti nových zdrojů pro obnovu kmenového hejna, pro ověření přítomnosti/nepřítomnosti triploidních jedinců, pro průkaz pravosti a falšování rybích komodit, atd.
Popis: Systém pro rutinní monitoring sladkovodních ryb v chovech a volných vodách Evropy.
Nová produktová řada STR Multiplex kit je určena na rutinní provádění populačních analýz rozličných druhů sladkovodních ryb v Evropě. Jedná se o genetické soupravy s robustním mikrosatelitovým designem i možností generování dat koordinovaným a standardizovaným způsobem. Alelické profily lze tak kalibrovat pomocí kalibračních standardů, které jsou přiloženy v soupravě, což umožňuje spolehlivější porovnávání studií z různých laboratoří a v rozličném čase. Výběr z nabídky souprav produktové řady STR Multiplex kit:
STR Multiplex_OMident12 (pstruh duhový, Oncorhynchus mykiss)
STR Multiplex_SALVident11 (siveni, rod Salvelinus - fontinalis, namaycush, alpinus, umbla)
STR Multiplex_TRUTident12 Kit (pstruh obecný, Salmo trutta)
STR Multiplex_ASPident11 Kit (bolen dravý, Leuciscus aspius)
Komerční využití: Sady využijí laboratoře zajišťující ekologické zakázky, vysoké školy, státní instituce, vědecké ústavy, soukromé firmy, instituce zabývající se ochranou přírody, ekologií, zemědělstvím, chovatelstvím, rybářské svazy, atd. v ČR i v zahraničí.
Status IP ochrany: know how
Fáze vývoje technologie:

Konečná fáze

Technologie už je rutinně využívána.

Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Zemědělství Životní prostředí a klima
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)