Bioinkoust a biotisk pro hojení ran

Popis technologie


Název technologie: Bioinkoust a biotisk pro hojení ran
Motivace: Hojení ran je složitý a náročný proces, který může být ztížen různými faktory, jako jsou infekce, špatné prokrvení a ztráta tkáně. Tradiční metody hojení ran často zahrnují použití transplantace kůže, která mohou být omezeny dostupností dárcovské tkáně a mohou vést k jizvení. Využití 3D biotisku a uplatnění bioinkoustů se speciálními vlastnostmi, jako je vysoká biokompatibilita, optimalizované mechanické vlastnosti a schopnost podporovat buněčný růst a proliferaci mohou přispět v v léčbě ran a poranění kůže.
Popis: Naše bioinkousty jsou speciálně navrženy pro 3D tisk kožní tkáně s uplatněním při hojení kožních ran různého typu. Bioinkousty kombinují přírodní polymery s nanočásticemi různého charakteru disponující bioaktivními vlastnostmi. Bioinkousty lze tisknout s vysokou přesností s využitím 3D biotisku, což umožňuje vytvářet komplexní tkáňové struktury s laditelnými mechanickými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům místa rány. Bioinkousty nejen podporují buněčnou adhezi a proliferaci,
ale mají zejména schopnost řízeně a dlouhodobě uvolňovat bioaktivní látky, které podporují proces hojení.

Námi vyvinutý bioinkoust představený na ukázkách má prokazatelné účinky v regeneraci zejména kožní tkáně. Pečlivě navržená směs chitosanu a polyetylenglykolu (PEG) tak slibuje pozoruhodný pokrok v oblasti regenerativní medicíny. Základem inkoustu je chitosan, polymer přírodního původu známý svou biokompatibilitou, antimikrobiálními vlastnostmi a schopností hojit rány. Chitosan slouží jako páteř gelu a poskytuje podpůrnou matrici pro růst buněk.

Inovativní složení tohoto bioinkoustu nabízí řadu výhod. Především jeho roztažitelnost napodobuje elasticitu lidské kůže, což umožňuje bezproblémovou integraci mezi bioinkoustem a hostitelskou tkání. Tato pružnost podporuje lepší hojení ran, snižuje tvorbu jizev a zajišťuje dlouhodobou stabilitu. Kromě toho chitosanová složka bioinkoustu vykazuje antimikrobiální vlastnosti, čímž snižuje riziko infekcí a poskytuje sterilní prostředí příznivé pro regeneraci tkáně. Složení gelu je pečlivě navrženo tak, aby podporovalo adhezi, proliferaci a migraci buněk, což usnadňuje regeneraci zdravé a funkční kožní tkáně.

Navržený Bioinkoust byl důkladně testován v laboratorních testech na buněčné a tkáňové úrovni. V současné době probíhá ověřování v animální studii.
Komerční využití: Naše technologie bioinkoustů má potenciál výrazně podpořit léčbu ran a poranění kůže, protože poskytuje vysoce účinné a přizpůsobitelné řešení. Uplatnění může najít u široké škály lékařských odborníků, včetně specialistů na ošetřování ran, plastických chirurgů a dermatologů, a také ve výzkumných zařízeních ke studiu biologie kůže a mechanismů hojení ran. V současné době hledáme komerční příležitosti pro vyvinuté bioinkousty na základě partnerství při specifickém vývoji a aplikaci
našich výstupů.

Současně nabízíme i veškeré zkušenosti a know-how při možnosti vývoje a výroby bioinkoustů a gelů na míru pro různorodé aplikace - s uplatněním biotisku i bez biotisku, s využitím nanočástic a bioaktivních částic různého charakteru, s možností testů in vitro a in vivo.
Status IP ochrany: know-how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Věda o životě a zdraví Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D.
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)