Ac-tive ENF - inovativní jehly pro elektroakupunkturu

Popis technologie


Název technologie: Ac-tive ENF - inovativní jehly pro elektroakupunkturu
Motivace: Částečná ztráta pohybu, nebo výrazné omezení fyzické aktivity člověka je prakticky neustále aktuální téma nejen pro lékaře a fyzioterapeuty, ale i pro samotné pacienty a jejich blízké. Narušení nervového systému člověka výrazně ovlivňuje jeho kvalitu života a života blízkého okolí. Navrácení nebo výrazné zlepšení funkčnosti pohybu a jiných funkcí pacienta tak představuje obrovskou výzvu. Proto jsme vyvinuli Ac-tive ENF (elektroakupunkturní nervosvalovou facilitaci). Unikátní elektroakupunkturní léčebnou metodu, díky níž dochází k prvním pozitivním výsledkům u pacienta o poznání dříve než při klasických rehabilitačních postupech a je i tímto mnohem efektivnější. Unikátnost metody spočívá především v aplikaci speciálně vyvinutých jehel, které zvyšují účinnost celé léčby. Hlavní předností celé metody je praktická aplikovatelnost, rychlá účinnost v léčbě, a především výrazně nižší bolestivost.
Popis: Ac-tive ENF je unikátní metoda pro léčbu nervového ochrnutí, která vznikla spojením lékařské akupunktury a znalostí fyzikální medicíny, která je využívána v rehabilitačním lékařství. Dosavadní výsledky užívání metody v praxi jsou silným nástrojem k obnově funkčního pohybu u pacientů s poškozením nervového systému. Ac-tive ENF se zaměřuje především na případy ztráty pohybu vznikající v důsledku prodělání cévní mozkové příhody, úrazu hlavy s poškozením mozku, dětské mozkové obrny, operací mozku, poranění míchy atp. Limitujícím faktorem v rámci zdravého pohybu, které umí Ac-tive ENF také eliminovat, jsou také bolestivá onemocnění typu revmatoidní artritida, tenisový loket, golfový loket, patní ostruha, bolesti páteře aj.

Metoda Ac-tive ENF spočívá v aktivaci akupunkturních drah pomocí speciálně vyvinutých jehel, které jsou aplikovány do akupunkturních bodů. Díky jedinečnému vývoji akupunkturních jehel je zároveň aplikace pro pacienta méně bolestivá a celý proces si řídí sám dle svého prahu bolesti. Nová generace jehel je vyvinuta tak, že elektrický proud prochází pouze jejich hrotem, a tak dochází ke zvýšení selektivnosti elektro-stimulace. Tím pádem narůstá i účinnost této metody. Nejprve probíhá diagnostika a následně léčba poškozených částí. Po aplikování jehel do kůže pacienta jsou do nich zavedeny elektrické impulzy, které umožňují stimulovat celé akupunkturní dráhy a také jednotlivé akupunkturní body v místech ochrnutých částí těla. Forma aplikace metody se odvíjí od typu poškození nervových struktur, případně od typu bolesti. Při aplikaci se intenzita proudu odvíjí od konkrétního pacienta a jeho subjektivního vnímání. Tedy intenzitu stimulace akupunkturních drah a bodů neurčuje lékař, ale pacient. Tímto způsobem se dá zajistit maximální komfort pacienta, aby mu aplikace nebyla nepříjemná. Inovativní řešení pro motorickou problematiku, které Ac-tive ENF nabízí je pro pacienta ve srovnání s klasickou formou elektroakupunktury pro pacienta příjemnější.

Aktuálně se za pomocí Ac-tive ENF metody úspěšně léčilo více než 400 pacientů s ochrnutím, u kterých byla zároveň provedena fotodokumentace a jiné formy testování k ověření klinického efektu. Jelikož celá oblast rehabilitačního lékařství postupuje dopředu poměrně rychle, hledáme k preciznějšímu vývoji aplikačních jehel vhodného partnera/investora, který se na vývoji bude aktivně podílet.
Komerční využití: Metoda AC-tive ENF je využitelná ve všech rehabilitačních a dalších zdravotnických zařízeních, které pečují o pacienty se ztrátou pohybu. Pro samotný rozvoj metody, certifikaci nových jehel a zavedení do běžné klinické praxe byla navíc založena Spin-off společnost.
Status IP ochrany: Ochranná známka AC-TIVE ENF.
Know-how na použití metody.
Know-how na výrobu nového typu jehel.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Investice Spin-off Spolupráce
Další informace: V posledních dvou letech dochází k proškolování lékařů – akupunkturistů v metodě Ac-tive, aby bylo možné provádět tyto intervence v rámci celé České republiky. Na webových stránkách Act-tive metody jsou nabízeny dva druhy kurzů pro lékaře a zároveň jsou zde k dispozici potřebné dokumenty k vlastnímu studiu metody.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Lékařské přístroje
Vlastník technologie: Univerzita Palackého v Olomouci
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)