Zařízení pro výrobu vodíku a uhlíkových produktů pomocí plazmatického rozkladu

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro výrobu vodíku a uhlíkových produktů pomocí plazmatického rozkladu
Motivace: Klimatické cíle směřující k dekarbonizaci průmyslu a nová odpadová legislativa vyvolávají tlak na hledání alternativních řešení, která by pomohla plnit podmínky pro ekologicky odpovědné hospodářství a snad i zpomalit globální oteplování. Metody chemické recyklace, mezi které se námi nabízená plazmová technologie řadí, jsou jedním z nástrojů pro tyto potřebné změny.

Oblast využívání plazmatického rozkladu pro různé účely je velmi komplexní a výhodnost celého systému závisí na mnoha faktorech. Cílem je přeměnit co nejefektivněji vstupní komodity nebo odpad na výstupní prodejné dále využitelné produkty. Každý plazmový oblouk je potřeba stabilizovat. Způsob, jakým je toho dosaženo má zásadní vliv na výslednou kvalitu a koncentraci výstupních surovin.
Popis: Většina hořáků používaných v současné době na trhu jsou stabilizovány vzduchem, v důsledku čehož dochází jednak k přimíchávání dusíku do výstupního plynu plazmatu, ale také k méně efektivní přeměně vstupů na chemickou energii výstupního plynu kvůli výrazné oxidaci výhřevné složky. Existují plazmové hořáky, které oblouk stabilizují vodní parou a tím dosahují čistšího plazmatu a efektivnější přeměny vstupů na výstupní suroviny. V důsledku použití páry se pak ale ve výstupním plynu objevuje oxid uhelnatý a nezreagovaná pára, jejichž přítomnost snižuje koncentraci využitelnějších složek plynu.

Nabízíme unikátní technologii plazmového hořáku, která využívá termického plazmatu pro rozklad materiálů na základní prvky (H2, C, CO, kovy), se kterými lze dále pracovat a jsou zajímavými tržními komoditami. Naše technologie je schopná pracovat i s kontaminovaným odpadem.

Ústav fyziky plazmatu vyvinul takovou konstrukci plazmového hořáku, která eliminuje znečištění výstupního plynu dusíkem a kde je množství páry, a tudíž i koncentrace CO ve výstupním plynu, minimální oproti jiným řešením dostupným na trhu.
Komerční využití: • Výroba vodíku zplyňováním odpadu (především plastů)
• Bezemisní výroba vodíku a uhlíkových produktů s vysokou přidanou hodnotou pyrolýzou methanu
• Odstranění vysoce nebezpečného kontaminovaného odpadu
Status IP ochrany: Český patent CZ 305537 a CZ305206
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace: Plazmatron umístěný v prostorách ústavu patří mezi největší experimentální zařízení svého druhu na světě. Ústav usilovně pracuje s řadou partnerů na hledání a ověření jeho optimálního využití. Nabízený plazmový hořák se už v praxi v podobné verzi používá pro plazmové stříkání, bližší informace je k němu možné najít zde: https://www.wsp-h.com/ . I kvůli vznikající poptávce v této oblasti hledáme partnera pro licencování výroby plazmového hořáku a také zplyňovacího reaktoru.
Ilustrační obrázky:
Kategorie:
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)