NanoOnko

Popis technologie


Název technologie: NanoOnko
Motivace: Fotodynamická terapie zhoubných nádorů viditelným světlem vykazuje hloubku pronikání světla do kůže nebo tkání maximálně 2 cm. K překonání této nevýhody je zapotřebí infračervené světlo, buď 980 nm pronikající do 4 cm nebo 810 nm pronikající do 5 cm. V nanočásticové lékové formulaci, která se podává intravenózně, mohou být použity světelné up-konverzní nanočástice, které mají schopnost přenášet světlo 980 nm k požadované excitaci fotosenzitizéru pro fotodynamickou terapii. Proto jsme vyvinuli „NanoONKO“, nanočásticovou lékovou formulaci pro infračervenou fotodynamickou terapii nádorů na bázi liposomální nanočásticové směsi, která obsahuje hydrofobní hydroxyhlinitý ftalocyanin.
Popis: Použitím patentovaného postupu mikrofluidizace, up-konverzní nanočástice NaYF4-Yb-Er se smísí s mikronizovaným práškem ve vodě nerozpustných mikrokrystalů hydroxyhlinitého ftalocyaninu a s amorfním lecitinem farmaceutické kvality do požadovaném pufrového roztoku.
Výsledná nanočásticová/liposomální suspenze je určena k intravenóznímu podání.
V preklinickém testování na holých myších s xenotransplantovanými lidskými nádory náš patentovaný přípravek, který byl podáván intravenózně do ocasní žíly, vykazoval optimální časový interval lék/světlo 10 až 60 minut, když byl ozářen lékařským laserem 3 mW 980 nm přímo v nádorech. Výsledná účinnost remise amelanotického melanomu C32 a karcinomu tlustého střeva HCT-116 byla v některých případech téměř 100 % a u zbývajících myší v testovaných skupinách se významně zpomalil růst nádoru. Tím byl ověřen princip pro infračervenou fotodynamickou terapii nádorů.

Výhody NanoONKO:
- Krátký interval lék/světlo
- Ozáření 980 nm pronikající 4 cm do kůže nebo tkáně
- Očekáváná vysoká účinnost
- Jedno z prvních použití v nanomedicíně
- Potenciální modifikace 800 nm up-konverzních nanočástic se schopností excitovat komerčně dostupné fotosenzitizéry, např. Foscan® (Temoporfin, výrobce Biolitec, excitace 652 nm)
Komerční využití: V současné době hledáme obchodního partnera, který by vypracoval vzorové nanočásticové lékové formulace kvalitně a s požadovaným pomocným testováním, aby mohl být Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) požádán o schválení klinického testování ve fázi I a IIa. Navíc je nutné preklinické testování vedlejších účinků nanočástic jako takových (bez fotosenzitizéru a bez ozařování). Pokud se očekávaná vysoká účinnost léčby pevných nádorů potvrdí, následné klinické testování může být organizováno se silným partnerem připraveným k výrobě produktu a dokončení klinického testování ve fázi IIb a fázi III za účelem registrace finální formulace léčiva.
Status IP ochrany: udělen český patent (307580), PCT podáno 16.10.2018
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Farmacie
Vlastník technologie: 75% Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague 25% RCD Limited, Dobřichovice
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)