Masarykova univerzita

Základní informace

CTT MU bylo založeno v roce 2005 jako jedno z prvních pracovišť svého druhu v ČR. Naším posláním je podporovat uplatnění v ýsledků vědy a výzkumu v praxi, chránit a spravovat duševní vlastnictví Masarykovy univerzity a poskytovat vědcům i firmám profesionální podporu a servis ve všech souvisejících oblastech. Tým CTT je tvořen business development manažery, projektovými manažery, právníky a ekonomicko-administrativním zázemím. Portfoliem svých služeb naši specialisté oslovují jak vědce, tak komerční firmy. Nabízíme technologie k licencování, pomoc při vyhledávání vědeckých partnerů a zajištění právních náležitostí pro smluvní výzkum, využití výzkumných a laboratorních kapacit MU i odborné konzultace v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví.


Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěžích o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umísťuje na předních místech, investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu znalostí a podpory
vědy a inovací.

O instituci

Celé jméno: Masarykova univerzita
Web: www.muni.cz
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Biochemie
Chemie
Modification of material properties
Informační vědy
Sociální vědy

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum pro transfer technologií MUNI
Kontaktní adresa: Žertonínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno
Jméno a přijmení: CTT MUNI
E-mail: ctt@ctt.muni.cz

Technologie