Způsob absolutní kvantifikace exprese miRNA, zejména miR-34a a/nebo miR-150, a jeho použití v diagnostice a prognostice B-buněčných malignit

Popis technologie


Název technologie: Způsob absolutní kvantifikace exprese miRNA, zejména miR-34a a/nebo miR-150, a jeho použití v diagnostice a prognostice B-buněčných malignit
Motivace: Chronická lymfocytární leukémie (B-CLL) patří mezi nejčastější leukémie u dospělých lidí a počet těchto onemocnění stále roste. Prognóza této nemoci a reakce na léčbu je ale u každého nemocného velmi rozdílná. Předkládaná patentovaná metoda může lékařům pomoci částečně předpovědět, zda budou pacienti na konkrétní terapii reagovat a jak.

Popis: U některých typů leukémií (např. CLL) se začnou nekontrolovaně množit B-lymfocyty, což jsou buňky imunitního systému běžně zodpovědné za ochranu před infekcí. Infekci rozeznávají B-lymfocyty pomocí takzvaných B-buněčných receptorů na svém povrchu, které při setkání s infekcí dají buňce signál k namnožení nových buněk bojujících proti infekci. Právě nesprávná regulace této signální dráhy způsobuje vznik leukémie. Některé moderní léky jsou založené na jejím blokování.

Vědci z MU popsali, že aktivitu této signální dráhy řídí molekuly microRNA. Patentovaná metoda je založena na qRT-PCR a využívá stanovení miR-34a a miR-150 jako biomarkerů pro odpověď na léčbu a určení prognózy pacientů. Metodou byly taktéž stanoveny přesné referenční hodnoty spojené se správnou versus chybnou prognózou/odpovědí na terapii.
Komerční využití: Aplikace vynálezu směřuje do oblasti in vitro diagnostiky CLL a dalších B-buněčných malignit, prognostiky CLL a predikci léčebné odpovědi CLL pacientů a pacientů s B-buněčnými malignitami v biologickém vzorku odebraném z těla pacienta. Jako tento biologický vzorek může sloužit například vzorek periferní krve, plasmy, séra, moči, nebo slin.

Pomocí sledování změny hladin vybraných microRNA lze také sledovat průběh progrese onemocnění a odhalit tak pacienty s potenciálně agresivním onemocněním ještě před plnou manifestací průvodních znaků.
Status IP ochrany: Patent v ČR
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Farmacie
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)