Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem (typu glow)

Popis technologie


Název technologie: Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem (typu glow)
Motivace: Luminiscenční reportéry jsou užitečné a oblíbené nástroje v biotechnologickém výzkumu. Pomocí měření optického signálu s nimi lze snadno, rychle, bezpečně a s vysokou citlivostí monitorovat biologické, biochemické a chemické procesy. Luminiscence je iniciována excitací luminiscenčních molekul do vysokoenergetického stavu. Návrat těchto molekul do základního stavu s nižší energií je doprovázen uvolněním fotonu pozorovatelného jako emise světla. Bioluminiscence je fascinující jev představující emisi světla živým tvorem. O využití bioluminiscenčních systémů k navrhování nových vysoce citlivých biologických testů je obrovský zájem.

Nicméně navzdory mnoha pokrokům a vylepšením luciferáz zůstávají zachována dvě hlavní omezení. I. zábleskový typ bioluminiscenčního signálu s krátkým poločasem rozpadu znemožňuje dlouhodobý sběr signálu a analýzy. II. mírná afinita k substrátu neumožňuje analýzy při nižších koncentracích substrátu se zachovanou úrovní detekovaného bioluminiscenčního signálu.
Popis: Vynálezem jsou luciferázy typu Renilla s modifikovanými proteinovými sekvencemi, které využívají široce dostupný, necytotoxický a levný koelenterazinový luciferin. Tyto nové luciferázy vykazují extrémně stabilní světelnou emisi typu glow, vysokou afinitu k substrátu, nízký inhibiční faktor produktu a modulovatelné emisní maximum. Luciferázy jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoce citlivý a stabilní bioluminiscenční signál pro širokou škálu laboratorních aplikací a formátů biologických testů.
Výhody technologie:
- extrémně stabilní bioluminiscenční signál typu glow
- vysoká afinita k luciferinovému substrátu
- nízká inhibice produktu
- zvýšená termostabilita
- vysoká odolnost vůči inaktivaci
- vysoká exprese a rozpustnost
- žádná cytotoxicita
- modulovatelná světelná emise umožňující multiplexování
- velmi dobře krystalizuje a má vysokou difrakční kvalitu.
Aplikační oblast:
- široká škála aplikací v biosenzorech, reportérových systémech a dalších formátech testů
- zobrazování in vitro a in vivo
- zobrazování dlouhých časových úseků, po které zůstává bioluminiscenční signál stabilní
- vhodné pro technologie rezonančního přenosu energie (BRET)
- optimalizované kodony genových reportérů pro bakteriální nebo savčí expresi
- luciferázy s His-tag pro afinitní purifikaci a imunodetekci
- rekombinantně vyrobené a purifikované luciferázy připravené k okamžitému použití.
Komerční využití: Vylepšený detekční systém je určen pro všechny, kteří pracují s reportérovými eseji pro monitorování exprese konkrétních genů.
Status IP ochrany: Patentová přihláška PCT.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Hledáme partnera, který by tuto technologii vyvinul do podoby komerčního produktu – jako sadu pro biologické zobrazování in vitro a in vivo.
Technologii je také možné licencovat.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Výzkumné nástroje Chemie Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Masarykova univerzita
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)