Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Základní informace

Hlavní náplní činnosti oddělení je vyhledávání, vyhodnocování a administrativní realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU, dalších národních a zahraničních bilaterálních a multilaterálních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a technologického transferu.

 
OPPTT
  • zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a v odbobí udržitelnosti projektů
  • zajišťuje administrativní činnosti realizace a během období udržitelnosti projektů, včetně agendy veřejných zakázek v projektech
  • plní roli centra technologického transferu ústavu
  • zastupuje ÚEM ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera
  • plní roli LEAR (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech Evropské komise

O instituci

Celé jméno: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Web: iem.cas.cz/
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: řádný člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Oddělení projektové podpory a technologického transferu EUM AVCR
Kontaktní adresa:
Jméno a přijmení: Zuzana Kodymová
E-mail: zuzana.kodymova@iem.cas.cz
Jméno a přijmení: Jan Prokšík
E-mail: jan.proksik@iem.cas.cz

Technologie