Nový typ audiometru a měřicí aparatura pro komplexní vyšetření sluchu

Popis technologie


Název technologie: Nový typ audiometru a měřicí aparatura pro komplexní vyšetření sluchu
Motivace: Komerčně dostupné audiometry jsou závislé na konkrétním sofwarovém vybavení, což omezuje možnosti využití a zvyšuje finanční náklady. Mají také pouze subjektivní funkce a nenabízejí možnost objektivního vyšetření, konkrétně vyšetření otoakustických emisí. Další nevýhodou běžně dostupných audiometrů je, že je možné je kalibrovat pouze pro vybrané frekvence čistých tónů a mezilehlé frekvence jsou dopočítávány. Levnější komerční audiometry často neumožňují separátní kalibraci levého a pravého kanálu.
Popis: Nový typ audiometru umožňuje víc testů a vyšší přesnost než současné audiometry. V maximální míře využívá standardizovaných protokolů a kvalitních dostupných komponent, ale zároveň není závislý na konkrétním softwarovém vybavení.

Aparatura s integrovaným audiometrem poskytuje komplexní vyšetření sluchu. Kromě subjektivních audiometrických funkcí nový audiometr umožňuje také objektivní vyšetření, konkrétně vyšetření otoakustických emisí. S využitím veškerých možností tohoto hardwaru je možné vytvořit vlastní software umožňující řadu testů sluchových funkcí, které nejsou běžně dostupné, a které reagují na nejnovější vědecké poznatky o poruchách sluchu.

• Komponenty vyhovují obvyklým IT standardům a protokolům. Použití zařízení tedy není závislé na konkrétním programovém vybavení.
• Možnost objektivního vyšetření, včetně otoakustických emisí.
• Významně vyšší přesnost měření díky dokonalejší možnosti kalibrace, včetně separátní kalibrace levého a pravého kanálu, a také kalibrace libovolných frekvencí.
• Podstatně lepší technické parametry. Například, zatímco harmonické zkreslení u běžných audiometrů je kolem 2 %, u předkládaného řešení je to méně než 0,01 %.

Komerční využití: Výroba a prodej zařízení pro ušní lékařství.
Status IP ochrany:
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Lékařské přístroje Diagnostika
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)