Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Základní informace

Kancelář transferu technologií je profesionálním pracovištěm na Jihočeské univerzitě pro propojování akademické a podnikatelské sféry, neboť dlouhodobá podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe patří mezi strategické priority univerzity. Mezi hlavní aktivity patří identifikace a ověření jednotlivých výsledků VaV s největším potenciálem tržního uplatnění a pilotní řízená asistence těmto výsledkům v rámci dílčích plánů komercializace; vč. zajištění potřebných finančních prostředků, zabezpečení podmínek pro průmyslově-právní ochranu, analýzu tržního uplatnění, vyhledání partnerů, eventuálně přípravu spin-off společnosti a zprostředkování prodeje či postoupení licence. Celkovým výstupem projektu je fungující CTT. Základní funkcí CTT je propojování technologické nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky (subjekty aplikační sféry). Již od roku 2013 rekrutuje kancelář mimo jiné uzavřené první licenční smlouvy.

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola sídlící v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě studuje 11 000 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách. V průběhu své existence se univerzita stala významným centrem výzkumu a vývoje v jižních Čechách. Nové budovy, vybavené nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou, jsou zárukou špičkových výsledků. Výzkumné zaměření univerzity potvrzují také srovnávací žebříčky univerzit př. žebříček 4ICU 11 000 univerzit a vysokých škol ve 200 zemích světa, ve kterém Jihočeská univerzita obsadila 1 431. místo. V roce 2014 otevřela univerzita svůj první technický obor Mechatronika. Významným úspěchem je vybudování v evropském měřítku unikátního centra zaměřeného na rybářství a ochranu vod CENAKVA ve Vodňanech a otevření vlastní polární výzkumné stanice na Špicberkách a stanice na Papua N. Guinea.

O instituci

Celé jméno: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Rybářství
Biotechnologie a bionika
Potravinářství
Biochemie
Zemědělství – rostlinná i živočišná

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Kancelář transferu technologií JCU
Kontaktní adresa: Branišovská 1645/31a 370 05 České Budějovice
Jméno a přijmení: Růžena Štemberková
E-mail: rstemberkova@jcu.cz
Jméno a přijmení:
E-mail: jctt@jcu.cz

Technologie