Zařízení pro standardizované fotografování živých objektů, zejména ryb

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro standardizované fotografování živých objektů, zejména ryb
Motivace: Barva povrchu těla živých organismů je velmi důležitým vypovídajícím faktorem. Nejenže odráží mnoho znaků tvořících odraz genetického původu, ale krom klasického třídícího znaku je barva povrchu těla, a především její změny, důležitým faktorem v oblasti hodnocení a predikce zdravotního stavu. Ztráta sytosti barev, pigmentace, jasnosti kontur často vypovídají o zhoršení zdravotního stavu živočichů. Dosavadní stav pozorování se soustředil především na bodové a kontaktní sledování světelného spektra povrchu rybího těla. To však přináší určitá negativa. Mechanické přikládání optických měřících přístrojů na povrch těla ryb sebou přináší narušení vrstvy slizu a díky tomu mohou ryby následně hynout. Tato zařízení navíc monitorují pouze velmi malé části pokožky při jednom měření a každý kontakt se živočichem u něj vyvolává stres. Proto je v současnosti snaha fotografování ryb automatizovat natolik, aby počet a potřeba přímých kontaktů s rybou byly omezeny na nezbytné minimum.
Popis: Zařízení pro standardizované fotografování živých objektů, zejména ryb zahrnuje fotokomoru kvádrového nebo krychlového tvaru, světelný modul, kamerový modul a řídící jednotku s instalovaným řídícím softwarem. Fotokomora je zcela neprůsvitná s vnitřním povrchem černé barvy, kdy na dně fotokomory je umístěna bílá kalibrační podložka. Světelný modul je pak tvořen alespoň dvěma různými přepínatelnými světelnými zdroji. Kamerový modul je pak tvořen alespoň jednou širokospektrální kamerou. Řídící jednotka zařízení je tvořena mikropočítačem s vnitřní paměťovou jednotkou pro ukládání nasnímaných dat. Paměťová jednotka obsahuje řídící software pro řízení snímacích sekvencí, světelných sekvencí a synchronizaci světelného modulu s kamerovým modulem. Řídící jednotka dále zahrnuje komunikační jednotku pro bezdrátový přenos dat do vzdálené řídící a vyhodnocovací jednotky. Hlavní výhodou tohoto zařízení pro standardizované fotografování živých objektů, zejména ryb je minimalizace kontaktu člověka, jako fotografa, a ryby, jako objektu focení. Díky tomu je ryba vystavena mnohem menšímu stresu, který se tak méně projeví na povrchovém zbarvení ryby. Minimální kontakt člověka s rybou navíc snižuje otěr slizového povlaku z těla ryb a minimalizuje tak riziko zanesení infekční nákazy na rybu.
Komerční využití: Zařízení lze využít všude tam, kde je zapotřebí sledovat barevné projevy povrchů především živých objektů nebo takové jevy na površích těchto objektů, které jsou viditelné, nebo výrazně viditelné v určitém spektru světelného záření, a kde je nutné s ohledem na zdraví těchto živých objektů snížit stresovost kontaktu snímaného objektu a člověkem, včetně fyzického kontaktu. Řídící SW je možné použít samostatně.
Status IP ochrany: UV č. 32990 Zařízení pro standardizované fotografování živých objektů, zejména ryb
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Software Hardware
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)