Způsob přípravy nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti

Popis technologie


Název technologie: Způsob přípravy nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti
Motivace: Technologie představuje povrchovou vrstvu s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti, který umožňuje definované schnutí kapky analytu (tekuté látky), kdy je kapka lokalizována a fixována v jednom bodu povrchu, a to v superhydrofóbním režimu (hydrofobní – nesmáčivé –materiály odpuzují vodu. Kapky se do nich nevsáknou, zůstanou v kulovité podobě).
Na standardním planárním superhydrofobním povrchu kapka analytu nedrží a stéká, což znemožňuje definované schnutí v plně superhydrofóbním režimu.
Použitím radiálních gradientů smáčivosti lze docílit hydrofobních povrchů, kdy má fixovaná kapka v kondenzačním centru minimální kontakt s nosným povrchem. Radiální gradient smáčivosti řeší problém fixace kapky analytu v superhydrofóbním režimu na povrchu. Gradientní povrch je charakterizován velmi malou smáčivostí na svém okraji, která se zvyšuje směrem do jeho středu.
Popis: Řešením potřeby umístění analytu v jednom bodě jsou nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti podle tohoto vynálezu. Na povrch nosného substrátu se nanesou nanočástice tak, že od středu povrchové vrstvy roste množství nanočástic na jednotku plochy nosného substrátu směrem k okrajům povrchové vrstvy.
Připravená nanostrukturovaná superhydrofóbní povrchová vrstva umožňuje definované schnutí kapky analytu, kdy kapka je lokalizována a fixována v jednom bodu planárního povrchu, a to v superhydrofóbním režimu.
Předmětem vynálezu je rovněž zařízení k provádění způsobu přípravy nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy na nosném substrátu s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti. Zařízení zahrnuje alespoň jednu depoziční komoru pro vložení nosného substrátu a alespoň jeden nanočásticový zdroj pro generování svazku nanočástic do depoziční komory.
Komerční využití: Nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně gradientní smáčivostí vytvořené způsobem a v zařízení podle tohoto vynálezu mají uplatnění:
- v diagnostických metodách,
- ve fyzikálněchemicko-biologických metodách, kdy je potřeba fixovat kapku analytu na jednom místě, či ji nechat definovaně zaschnout na co nejmenší ploše.
Tyto povrchy mají uplatnění například v metodě drop coating deposition raman spectroscopy (DCDR), pro definované zkoncentrování vzorku.
Další uplatnitelnou metodou využívající radiálně gradientní povrchy je
- hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací (MALDI-TOF)
- povrchově zesílená infračervená spektroskopie (SEIRA), respektive povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (SERS)
- povrchem zesílená laserová desorpse/ionizace (SELDI) v případě že materiál nanostruktur vykazuje plazmonické chování.
Konkrétní firmy mohou být zaměřeny na oblast hmotnostní spektrometrie, mikroskopie či výrobu laboratorního materiálu.
Status IP ochrany: CZ Patent č. 308162 Zařízení pro přípravu nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Farmacie Nanotechnologie
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)