Technologické příslušenství Obráběcího stroje s bezdrátovým přenosem energie

Popis technologie


Název technologie: Technologické příslušenství Obráběcího stroje s bezdrátovým přenosem energie
Motivace: Technologická příslušenství (zrychlovací vřeteno, úhlová hlava atd.), která se běžně na obráběcích strojích používají, mají několik způsobů napájení. V případě využití otáček vřetene samotného stroje je nutné zajistit příslušenství proti otáčení. To např. značně omezuje možnosti polohování úhlových hlav. Stejně tak jsou omezené maximální otáčky při použití zrychlovacích vřeten.
V případě externího napájení příslušenství (nejčastěji el. kabelem) je zase významně omezena automatická výměna nástroje, příslušenství často vyžadují ruční výměnu a ruční připojení kabeláže.
Některá příslušenství pak využívají energie tlakového media (chladící kapalina/vzduch), kdy roztáčejí nástroj za pomoci turbíny nebo hydromotoru. V tomto případě je nevýhodou naopak omezený výkon příslušenství.
Z tohoto důvodu je snaha vytvořit funkční prototyp příslušenství, kdy bude elektromotor napájen bezkontaktně.
Popis: Technologické příslušenství je napájeno bezdrátově, kdy přenos elektrické energie probíhá mezi dvěma anténami. Jedna z antén je pevná a je připojena na čelo vřeteníku stroje. Tato pevná anténa je napájena elektrickou energií pomocí kabelu. Charakteristika napájecího napětí resp. proudu ovlivňuje otáčky nástroje upnutého v tech. příslušenství. Druhá anténa je umístěná na samotném technologickém příslušenství. Tato anténa se upíná společně s příslušenstvím do vřetene stroje. Tímto řešením je docíleno toho, že je možné pro upínání příslušenství využít automatickou výměnu nástroje a příslušenství lze následně ve vřeteni libovolně polohovat.
Komerční využití: Komerční využití je především pro výrobce různých druhů technologických příslušenství, jako jsou zrychlovací vřetena, úhlové hlavy apod. Použitím bezdrátového napájení jim umožní využívat výše uvedené výhody, tedy především automatickou výměnu nástroje při současné možnosti polohování technologického příslušenství.
Status IP ochrany: užitný vzor - Zařízení k bezkontaktnímu přenosu elektrické energie na rotující součást (31 222)
patent - Zařízení k bezkontaktnímu přenosu elektrické energie na rotující součást (308 445)
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Klíčová slova: automatická výměna nástroje bezdrátový přenos energie technologické příslušenství
Kategorie: Strojírenství Elektrotechnika
Vlastník technologie: University of West Bohemia in Pilsen
Instituce: Západočeská univerzita v Plzni
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)