Západočeská univerzita v Plzni

Základní informace

Transfer poznatků na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) koordinuje Oddělení transferu technologií (OTT). Hlavní činností oddělení je komplexní podpora akademických a výzkumných pracovníků a studentů s cílem uplatnit co nejvíce jejich myšlenek, výsledků a know-how v praxi. Jedná se o centrální útvar, který poskytuje služby všem devíti fakultám a jejich výzkumným centrům. OTT spravuje duševní vlastnictví ZČU, vyhledává a monitoruje perspektivní výsledky nebo know-how a řídí proces jejich komerčního využití. Cílem OTT je rovněž udržovat intenzivní spolupráci s firmami, partnerskými institucemi a odborníky z komerční sféry.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. V současné době má 9 fakult s téměř 60 katedrami a 2 vysokoškolské ústavy. Více než 12 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Kromě pedagogické činnosti je také střediskem výzkumu a vývoje, o čemž svědčí i investice jak do rozvoje univerzity, tak do výstavby univerzitního kampusu – vyrostly zde nové budovy Evropského centra excelence NTIS a Regionálních výzkumných center RTI a RICE. Nová centra výzkumu v budoucnu jistě posílí i vazby mezi univerzitou a praxí. ZČU má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Naše ukotvení v tradici evropského vysokoškolského vzdělávání upevnilo na sklonku roku 2012 i získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System).

O instituci

Celé jméno: Západočeská univerzita v Plzni
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Pozemní dopravní systémy a zařízení
Využití počítačů, robotika a její aplikace
Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Strojní zařízení a nástroje
Senzory, čidla, měření a regulace

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Transfer technologií ZCU
Kontaktní adresa:
Jméno a přijmení:
E-mail: transfer@rek.zcu.cz

Technologie