Chlazení břitové destičky

Popis technologie


Název technologie: Chlazení břitové destičky
Motivace: V současnosti využívaný způsob chlazení kruhových vyměnitelných břitových destiček (dále jen „VBD“) nevyhovuje zejména nízkým pokrytím využívané délky řezné hrany a absencí efektivního a směřovaného chlazení hřbetu VBD. Naše technologie zvyšuje efektivnost chlazení VBD tím, že velmi jednoduchým způsobem zkracuje vzdálenost mezi ústím chladícího kanálku a řeznou hranou VBD a pokrytí celé délky využívané řezné hrany. Nedochází tedy pouze k intenzivnímu a efektivnímu chlazení čela nástroje, ale také jeho hřbetu, což má zásadní vliv na životnost VBD zejména při obrábění materiálů třídy ISO M a S.
Popis: Chladící systém je zabudovaný do standardního držáku VBD, který je upraven tak, aby bylo možné přivést chladicí kapalinu středem nástroje přímo do clampů a skrze ně přímo do místa řezu. Tyto držáky jsou v současnosti nejčastěji využívanými nástroji, a to zejména pro VBD tvaru R, které jsou nejběžnějším typem pro hrubování materiálů skupiny ISO M a S. Z tohoto důvodu je technické řešení velice jednoduše přenositelné na v současnosti využívané nástroje.
Díky umístění clampů je snížena vzdálenost mezi ústím chladící kapaliny a řeznou hranou. Což umožňuje chladící kapalinu mnohem lépe směřovat a efektivně pokrýt celou délku využívané řezné hrany. Dochází také k výrazně nižšímu rozstřiku a tlakovým a objemným ztrátám mezi ústím kapaliny a řeznou hranou.
Clampy jsou vyráběny za pomoci aditivních technologií a díky tomu je možné vytvořit zakončení chladícího kanálu tak, aby docházelo k zvýšení tlaku. Tento efekt je docílen postupným zúžením chladícího kanálu do tvaru dýzy. Chladící kanály nemusejí mít pouze kruhový průřez. Toho je využito zejména u hřbetního chlazení, kde je tímto způsobem pokryta celá délka využívané řezné hrany.
Komerční využití: Potencionální využití v rámci komercializace jsou subjekty (FO a PO) působící v oblasti výroby nástrojů a nástrojových systémů, popřípadě samotné výrobní podniky zabývající se obráběním materiálů třídy ISO M a S.
Status IP ochrany: EP20466004.7 (30.11.2020), PV 2020 - 594 (3.11.2020), PUV 2020-38205 (9.11.2020)

Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Strojírenství
Vlastník technologie: University of West Bohemia
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)