Separátor plastů

Popis technologie


Název technologie: Separátor plastů
Motivace: Recyklace a druhotné zpracování plastů je stále více rezonujícím tématem ve společnosti. Kvalita druhotně zpracovaných plastů se odvíjí od čistoty vstupního materiálu, účinnosti separace, ale i samotné udržitelnosti procesu recyklace. Naše technologie, která je založena na principu freefall elektrostatické separace, respektuje současné trendy udržitelnosti, šetrnosti vůči životnímu prostředí a je v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Benefitem je variabilita technického řešení separátoru, která umožňuje recyklovat více různých směsí plastového odpadu, případně i separaci jednoho druhu plastu z různorodé směsi.
Popis: Elektrostatická separace je založena na principu odlišného náboje separovaných materiálů, který materiál získá díky triboelektrickému efektu a následnému průchodu silným elektrickým polem. Tímto způsobem je možné separovat jakékoliv směsi materiálů, které jsou od sebe dostatečně vzdáleny v triboelektrické řadě.
Samotná separace začíná přesným dávkováním (s hmotnostním průtokem až 0,5 T/h), suché (max. 50 % vlhkost) plastové drtě o rozměrech 1-8 mm. Vzduchový dopravník, který zároveň slouží k nabíjení plastové drtě přivádí materiál do cyklonu, odkud drť putuje přes usměrňovač do třídící komory. K separaci materiálu dochází mezi dvěma vysokonapěťovými elektrodami. Následují usměrňovací kolektory a sběrné koše, do kterých je ukládán separovaný materiál.
Námi vyvinutá technologie byla úspěšně ověřena v poloprovozu pro směsi různých druhů plastu (ABS, PE, PS, PVC, PP, atd.). U směsi ABS/LDPE bylo dosaženo účinnosti separace 67 % s čistotou 97 %, u směsi ABS/PVC pak účinnosti 66 % a čistoty 95 %.
Celý proces je energeticky nenáročný, příkon vysokonapěťové části separátoru se pohybuje v jednotkách wattů. Součástí zařízení je software umožňující počítačovou simulaci a optimalizaci nastavení separátoru a jeho řízení. Program umožňuje kontrolu a ovládání separátoru v průběhu separace a výrazně usnadňuje jeho obsluhu.
Komerční využití: Separace plastové drti pro recyklaci nebo druhotné zpracování, čištění znečištěných směsí plastů.
Status IP ochrany: know-how, software
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spolupráce
Další informace: https://www.youtube.com/watch?v=VpcQ87L54MI
Ilustrační obrázky:
Klíčová slova: elektrostatická separace recyklace separace plastů znečištění
Kategorie: Strojírenství Elektrotechnika
Vlastník technologie: University of West Bohemia
Instituce: Západočeská univerzita v Plzni
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)