Plovoucí čistírna odpadních vod

Popis technologie


Název technologie: Plovoucí čistírna odpadních vod
Motivace: Základní motivace pro toto řešení je skutečnost, že jeden člověk vyprodukuje průměrně za den 150–200 l odpadních vod. Na odlehlých místech a při nedostatku prostoru není možné odpadní vody čistit. Typicky je to problém pro rekreační objekty v blízkostí vod (řeky, jezera, mořské pobřeží apod.). Řešením může být plovoucí čistírna odpadních vod dle navrženého vynálezu.
Popis: Zařízení k čištění odpadní vod představuje řešení, které odpadní vodu přečišťuje bez přítomnosti energetických vstupů, bez nutnosti zabírání pozemku či velkých stavebních úprav a které neomezuje další využití již existující infrastruktury v okolí objektu, ke kterému je zařízení připojeno.
Zařízení zahrnuje vstupní komoru se vstupem pro nátok znečištěné vody, lapák písku a lapák tuku, alespoň jednu čistící komoru a výstupní komoru s výstupem pro odtok vyčištěné vody. Podstata vynálezu spočívá vtom, že vstupní komora, lapák písku a lapák tuku, alespoň jedna čistící komora a výstupní komora tvoří integrální součásti plovoucího tělesa opatřeného plováky pro udržení tělesa na hladině vodní nádrže. Mezi čistící komorou a výstupní komorou je uspořádána alespoň jedna mokřadní komora s umělým plovoucím mokřadem. Zařízení dále zahrnuje přívodní potrubí znečištěné vody upravené na jednom konci pro napojení na odpadní potrubí objektu a na druhém konci pro napojení na vstup vstupní komory. Zařízení podle tohoto vynálezu představuje technologicky nejjednodušší a lacinější řešení pro čištění malého množství příležitostně vznikajících odpadních vod kombinací využití různých standardních technologií mechanického a biologického čištění odpadních vod a dočištění pomocí umělého plovoucího mokřadu.
Plovoucí čistírnu odpadních vod je možné umístit u pobřeží stojatých vod. Je vhodná zejména pro rekreační objekty.
Je možné čistírnu sekundárně využít jako přístavní molo.
Jsou zde i možnosti intenzifikace, jako např. umístění aerace pod kořeny plovoucího mokřadu, možné využití fotovoltaiky, překrytí plovoucího mokřadu fóliovníkem, možnost akvaponického pěstování zeleniny na raftech, u moře jímání vyčištěné „sladké“ vody do plovoucích vaků pro zalévání a další využití.
Komerční využití: Zařízení k čištění odpadních vod podle tohoto vynálezu lze využít především v odlehlých oblastech, které jsou špatné přístupné pro výstavbu klasických čistíren odpadních vod a nacházejí se v blízkosti stojatých vod, tedy u jezer, mořských pobřeží, klidných toků řeky, přehrady či rybníku. Toto zařízení je vhodné především pro menší sezónně využívané rekreační objekty, případně i domy, které produkují menší množství odpadních vod. Na těchto místech díky odlehlosti a náročnému terénu není často možné stavět klasické čistírny odpadních vod, nebo odpadní vody skladovat či je dálkově transportovat. Zařízení je možné provozovat bez potřeby elektrické energie, pouze gravitačně. Zařízení slouží sekundárně rovněž jako molo pro menší lodě. Jeho uplatnění je možné vidět nejenom v ČR, ale především v zahraniční (např. Finsko, Kanada, USA, tichomořské ostrovy), tedy v zemích, kde je velké množství jezer a samostatně stojících chat/domů v blízkostí stojatých vod.
Status IP ochrany: CZ Patent č. 307519 Zařízení k čištění odpadní vody
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)