Zařízení k bezkontaktnímu přenosu elektrické energie na rotující součást

Popis technologie


Název technologie: Zařízení k bezkontaktnímu přenosu elektrické energie na rotující součást
Motivace: Bezdrátové napájení s dynamickou vysokofrekvenční rezonanční vazbou patří mezi vysoce inovativní technologie, které jsou v současné době využívány v širokém spektru průmyslových oborů.

Předkládané řešení umožňuje napájet senzorické jednotky umístěné na rotoru elektromotoru, spolehlivě odečítat měřené údaje v reálném čase a odstraňuje nevýhody v současnosti používaných vestavěných akumulátorů či kroužkostrojů. Náklady na pořízení uvedené technologie jsou rovněž vysoce konkurenceschopné vůči výše uvedeným konvenčním řešením.
Popis: Zařízení slouží k bezdrátovému přenosu (RF) elektrické energie na rotor elektromotoru přes vzduchovou mezeru nebo mezeru tvořenou izolantem. K přenosu elektromagnetické energie je použita soustava vysílače a několika přijímacích antén (přijímačů). Vysílač je tvořen generátorem a koncovým stupněm s výstupním filtrem v ISM (Industry, Scientist, Medical) pásmu. Přijímací antény jsou doplněny RF usměrňovači a vzájemně jsou propojeny pomocí DC sběrnice.
Jedná se o univerzální doplněk, který je možné modifikovat v širokém rozmezí a to včetně dodatečné montáže do již provozovaných zařízení. Přenosová vzdálenost je v řádu desítek cm a přenášené výkony v řádu jednotek Wattů.
Technologie umožňuje sběr dat o teplotě, působení sil, mikrotrhlinách, napětí, proudu a mnoha dalších elektrických i neelektrických veličinách. Naměřená data lze bezdrátově přenášet prostřednictvím digitálního komunikačního kanálu.
Komerční využití: Bezkontaktní napájení lze využít v oblasti točivých případně lineárních elektrických strojů nebo k napájení měřicí elektroniky určené k online monitoringu a dlouhodobému sběru dat z pohyblivých částí zařízení (motorů, generátorů, turbín a lopatek větrných elektráren. Technologie je vhodná například pro výrobce elektrických strojů, je také vhodná pro osazení na již provozovaná zařízení.
Status IP ochrany: užitný vzor (31222), patent ČR (308445)
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: https://rice.zcu.cz/cz/publications.html?id=43920320
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Strojírenství Elektrotechnika
Vlastník technologie: University of West Bohemia
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)