Produkce diploidních gamet pro efektivní produkci v akvakultuře

Popis technologie


Název technologie: Produkce diploidních gamet pro efektivní produkci v akvakultuře
Motivace: V současné produkční akvakultuře jsou u několika významných komerčních druhů ryb, jako je kupříkladu pstruh duhový, siven americký, různé druhy lososa, lín obecný, amur bílý či platýz, využívány postupy, které vedou ke zvýšení jejich ploidní úrovně (ploidie=počet sad chromozomů v buňce). Účelem těchto opatření je především dosažení sterility triploidních ryb, která se příznivě projevuje na ekonomice chovu, jelikož energie z krmiva není využívána na tvorbu gonád, ale pouze na tělesný růst. Sterilní ryby zároveň představují minimální riziko genetické kontaminace při úniku z farmových chovů do volných vod. Další výhodou je, že tyto ryby je možné použít k biomanipulacím bez obav z hlediska jejich dlouhodobější existence a tím pádem i ovlivnění daného vodního ekosystému.
Dosud využívané postupy dosažení požadované úrovně jsou však velmi zdlouhavé, složité a náročné na potřebné vybavení. Jsou jimi např. teplotní a tlakové šoky, kterým jsou jedinci vystaveni v přesnou dobu po oplození.
Popis: Při námi vyvinutém způsobu produkce diploidních gamet (pohlavních buněk) se nejprve běžnými způsoby odeberou gamety z cílového druhu ryb. Následně se odebrané gamety smísí a aktivují se vodou pro neprodlené proniknutí spermie do vajíčka. Vzniklá embrya se inkubují v teplotě optimální pro daný druh ryb a v prvním mitotickém cyklu (buněčné dělení) se známými postupy šokově ošetří pro vytvoření tetraploidních embryí, které se následně vykulí a odchovají do stádia juvenilního jedince. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z juvenilních jedinců odeberou gonády (párové pohlavní orgány) obsahující tetraploidní zárodečné buňky, které se transplantují do tělní dutiny dva až tři týdny starých náhradních sterilních jedinců ryb, tedy jedinců ryb, kteří nemohou produkovat vlastní gamety a kteří se následně odchovají v dospělé jedince produkující diploidní gamety cílového druhu ryb.
Výhody způsobu produkce diploidních gamet a triploidních jedinců ryb podle tohoto vynálezu spočívají zejména v tom, že překonává problémy, které jsou spojené s nejistým výsledkem při produkci triploidních jedinců ryb prostřednictvím šoků, jako je individuální vnímavost jiker od různých samic vůči šokům, vhodné načasování a udržení požadované teploty. Stejně tak jsou překonány problémy u tetraploidních ryb spojené s jejich produkcí, držením a obtížně odhadnutelným vývojem gonád za účelem jejich křížení s diploidními jedinci. Triploidní ryby jsou produkovány stabilní metodou bez nutnosti jakýkoliv zásahů do embryonálního vývoje.
Komerční využití: Způsob produkce diploidních gamet a triploidních ryb podle tohoto vynálezu lze využít zejména v akvakultuře pro stabilní produkci triploidních ryb, které vykazují lepší růstové vlastnosti. Zároveň jsou tito jedinci sterilní, což může být s výhodou využito pro ochranu přirozených populací.
Status IP ochrany: Ověřená technologie produkce diploidních gamet
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Živočišná výroba
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)