Přenosný miniaturizovaný kapalinový chromatograf

Popis technologie


Název technologie: Přenosný miniaturizovaný kapalinový chromatograf
Motivace: Včasná detekce a identifikace mykotoxinů a jiných nežádoucích látek například v potravinách nebo vodě je důležitá pro zamezení nežádoucích účinků. Pro tyto účely bylo v minulosti vytvořeno několik komerčních aplikací metod, jako je HPLC nebo ELISA, které jsou využívány především v laboratořích.
Popis: HPLC analýzy kapalných vzorků jsou nyní v podmínkách mimo laboratoř možné díky miniaturizovanému HPLC přístroji. Konstrukce zařízení je oproti standardním HPLC a obdobným systémům podstatně jednodušší. Obsahuje pouze jednu vysokotlakou pumpu a pouze jeden ventil. Pro tvorbu gradientů mobilní fáze využívá principů disperze koncentračních rozhraní při průtoku kapalin vhodnou kapilárou. Pro detekci látek separovaných na kapilární koloně využívá unikátní koncepce optického detektoru s možností současného měření absorpce při vlnových délkách světla 265 a 340 nm a fluorescence při excitaci světlem o vlnové délce 365 nm a 470 nm. Detektor obsahuje LED diody jako zdroje světla, originální kapilární detekční celu a CCD spektrometr. Po spuštění analýzy jsou automaticky uváděny do chodu selekční ventil a pumpa. Signál detektoru je po dobu analýzy zaznamenáván a po skončení analýzy jej lze zpracovat v chromatografickém integračním programu (např. Clarity).

Hlavní výhody
• Rychlá a přesná analýza přímo v terénu
• Okamžitý monitoring výsledků
• Odpadá logistika přepravy vzorků
• Relativně nízká spotřeba rozpouštědel, nenáročná údržba
Komerční využití: Přístroj mohou využívat:
• Soukromé laboratoře
• Výzkumná a vědecká centra
• Hygienické stanice
• Orgány státní správy provádějící monitoring životního prostředí
Status IP ochrany:
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Miniaturizovaný kapalinový chromatograf vznikl v rámci řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. VI20172020069 „Vývoj moderních instrumentálních metod pro rychlou detekci a identifikaci vybraných B-agens a toxinů“.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Výzkumné nástroje Nanotechnologie Výzkum a vývoj potravinářských výrobků Elektrotechnika
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)