MyoGraf - Přenosný elektromyograf pro bezkontaktní měření svalové aktivity

Popis technologie


Název technologie: MyoGraf - Přenosný elektromyograf pro bezkontaktní měření svalové aktivity
Motivace: Stávající systémy EMG (Elektromyografie) jsou standardně využívány ke studiu funkce kosterního svalstva za využití vyšetření elektrických biosignálů, které ze svalů vycházejí. Jedná se o kontaktní vyšetřovací metodu a to buď neinvazivní (nalepení elektrody na těle), nebo invazivní s využitím jehlových elektrod. Protože se jedná o vyšetřovací technologii kontaktní, vyžaduje nejen aktivní spolupráci pacienta, ale také vysokou odbornost lékaře a poměr lékaře k pacientovi 1:1. Skutečnost, že pacient je "osazen" měřicí technikou může být v některých případech nevýhodná.
Popis: MyoGraf je rehabilitační pomůcka pro identifikaci mikropohybů či pohybů svalů a šlach. Položením potřebné partie těla například ruky na podložku lze v klidové poloze přiblížit MyoGraf k ruce a rehabilitovat. MyoGraf lze umístit buď v těsné blízkosti svalové partie, obdobně jako hodinky či fitness náramky, nebo může být umístěn nad místem monitorování (např. na stojánku). Mikropohyby či pohyby svalů a šlach jsou měřeny pomocí radarové techniky, za využití Dopplerova jevu. Změřený signál je zpracováván, kalibrován a výsledek je zobrazen graficky pro účely monitoringu svalové aktivity v mobilní aplikaci uživatele. Přínosem je zlepšení kvality péče, kterou často snižuje nízká motivace pacientů ke cvičení, stávající kontaktní metody vyšetření elektrických biosignálů, opožděný začátek procesu rehabilitace a potřeba prezentace výsledků kvality péče.
Komerční využití: MyoGraf je připraven ve fázi funkčního prototypu. Jsme připraveni nabídnout prodej licence partnerovi z oblasti výroby či distribuce a servisu lékařských přístrojů a rehabilitačních pomůcek. V kusovém množství je možný i pronájem systému s podporou při školení.

Status IP ochrany: CZ patent PV 2019-410
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Výzkumné nástroje Lékařské přístroje Diagnostika Věda o životě a zdraví Elektrotechnika
Vlastník technologie: České vysoké učení technické v Praze
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)