AI Honney Bee - systém pro digitální monitorování včelstev

Popis technologie


Název technologie: AI Honney Bee - systém pro digitální monitorování včelstev
Motivace: Způsob chovu včel může ovlivnit zdravotní stav včelstva, a tím zvýšit nebo snížit ztráty. Stejně tak mohou zdravotní stav včelstva ovlivnit metody diagnostiky a prevence chorob včel. Proto je důležitá včasná signalizace průběhu klíčových životních parametrů ve včelstvu a sledování projevů aktivit včelstva v prostoru vchodu do úlu.
Popis: Systém slouží ke sledování stavu včelstev pomocí digitálních technologií a ke sběru informací o průběhu klíčových životních parametrů, včetně detekce roztoče kleštíka. Včelařům poskytuje údaje důležité pro dálkovou kontrolu úlů a umožňuje včasné zásahy ve včelstvech.
Nový systém sledování včelstev využívá nejnovější poznatky z oblasti umělé inteligence, neuronových sítí, hlubokého učení a IOT technologií. Včelaři mohou mít přehled nejen o stavu včelstva, podmínkách uvnitř úlu i v okolí, ale mohou sledovat svá včelstva i například pomocí GPS v případě krádeže úlu či pomocí váhy pro sledování přírůstku odhalit krádeže medu, rojení atd.
Díky využití umělé inteligence, neuronových sítí a hlubokého učení pak může být zpřesněna detekce včelí matky na plástu či detekce patogenu kleštíka na podložce úlu.

Automatické sledování parametrů jako:
• teplota a vlhkost v úlu
• teplota v chomáči včel
• teplota, vlhkost a barometrický tlak vně úlu
• zvukové projevy včelstva
• hmotnost úlu
• koncentrace CO v chomáči
• vizuální sledování včelstev kamerovým systémem - analýza frekvence vletů a výletů včel z úlů
• detekce včelí matky na plástu
• detekce patogenu kleštíka na podložce úlu
Komerční využití: Technické zařízení pro sledování chování včelstva a mobilní aplikace pro detekci roztočů a lokalizace včelí matky jako pomůcka pro včelaře. Ucelený systém na komerční bázi v současné době není k dispozici. Ve většině případů se jedná o dílčí řešení v různé fázi výzkumu a vývoje. V posledních letech vznikají spolupráce jako například na České zemědělské univerzitě v Praze, kde řeší podobné téma, a kde spolupracují se společnostmi T-mobile a IBM. Na základě podobné spolupráce jsme také získali podporu pro pořízení fotovoltaického systému od společnosti E.ON.
Status IP ochrany: not applicable
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Zemědělství Výroba potravinářských výrobků Software
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)