Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
Centrum pro inovace a transfer technologií

Základní informace

Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) vzniklo v červnu 2012 v rámci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (FZÚ). CITT realizuje ochranu a využití duševního vlastnictví vzniklého v rámci činností FZÚ včetně projektů ELI Beamlines a HiLASE. CITT dále propaguje tyto výstupy vůči průmyslovým firmám a rozvíjí spolupráci s nimi tak, aby oba projekty byly schopné dlouhodobě a udržitelně realizovat průmyslovou spolupráci. CITT řídí projekty zaměřené na podporu transferu technologií a činností proof-of-concept z národních i mezinárodních zdrojů a realizuje projekty smluvního výzkumu.

„Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný výzkumný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu. Laserová centra FZÚ ELI Beamlines (www.eli-beams.eu) a HiLASE (www.hilase.cz) představují světově unikátní výzkumné infrastruktury. Centrum ELI Beamlines je uživatelská infrastruktura, která je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro infrastruktury výzkumu (ESFRI).

Administrativní informace

Celé jméno: Centrum pro inovace a transfer technologií
Součást instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Kontaktní adresa: Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany
Web: www.eli-beams.eu
Členem Transfery od roku: 2015
Typ členství: přidružený člen
Hlavní zaměření výzkumu: Optika, masery a lasery
Fyzika pevných látek a magnetismus
Elementární částice a fyzika vysokých energií
Teoretická fyzika

Kontaktní informace technologií

Jméno a přijmení: Hana Svobodová
E-mail: hana.svobodova@eli-beams.eu
Jméno a přijmení: Hana Borovičková
E-mail: hana.borovickova@eli-beams.eu

Technologie