Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i.

Základní informace

Úsek transferu technologií (ÚTT) byl založen v roce 2012 v rámci projektu JCTT. Vizí ÚTT je kontinuální podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje směrem k aplikační sféře. Misí ÚTT je iniciace a realizace dlouhodobé spolupráce mezi akademickou a privátní sférou, zajištění průmyslově-právní ochrany na Biologickém centru Akademie věd ČR (BCAV), poskytování profesionálního servisu vědeckým pracovníkům BCAV a komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Hlavními vykonávanými činnostmi je poskytování následujících služeb:

  • ochrana a správa duševního vlastnictví BCAV,
  • podpora realizace projektů aplikovaného výzkumu,
  • komplexní správa komercializace výsledků výzkumu a vývoje na BCAV,
  • propojování výzkumných týmů s aplikační sférou,
  • administrativní a právní servis výzkumným pracovníkům BCAV.

Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, založená v roce 2006 Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a Středisko služeb, zabezpečující administrativní a technické služby. Od roku 2016 je součástí Biologického centra i výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů. V současné době je Biologické centrum se svými šesti sty zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.

 

O instituci

Celé jméno: Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i.
Členem Transfery od roku: 2017
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Biologické a biologicko-ekologické obory
Entomologie
Hydrobiologie
Molekulární biologie rostlin
Parazitologie
Půdní biologie

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Úsek transferu technologií BC AV ČR
Kontaktní adresa: Branišovská 1160/31 370 05 České Budějovice
Jméno a přijmení: Petr Maršík
E-mail: petr.marsik@bc.cas.cz

Technologie