Diagnostika virů, viroidů a fytoplazem metodou NGS

Popis technologie


Název technologie: Diagnostika virů, viroidů a fytoplazem metodou NGS
Motivace: U jednotlivých zemědělských plodin jsou dnes známy desítky významných virů způsobujících škody na jejich výnosu a kvalitě. Doposud neexistoval test, který by dokázal v jedné reakci prokázat všechny patogeny (pro detekci každého, v lepším případě několika, bylo potřeba provést samostatný test). Současná rutinní diagnostika rostlinných virů, viroidů a fytoplazem je založena na imunoenzymatickém testu ELISA (viry) a polymerázové řetězové reakci (viry, viroidy a fytoplazmy).
Popis: Metoda sekvenování nové generace (next generation sequencing-NGS) má potenciál odhalit všechny viry ve vzorku rostliny během jednoho testování (např. u třešně 22 virů).
Diagnostika virů, viroidů a fytoplazem metodou sekvenování nové generace je optimalizovaná metoda postupu při odběru vzorku, izolaci nukleové kyseliny ze vzorku a výběru nejvhodnějšího druhu nukleové kyseliny (dsRNA, celková RNA) a kontrole její kvality. Know-how dále zahrnuje přípravu templátu pro přípravu knihovny, přípravu knihovny, NGS sekvenování vzorku a zejména analýzu získaných sekvenčních dat.

Hlavní výhody:
• V průběhu jedné reakce prokáže všechny patogeny ve vzorku rostliny.
• Má potenciál odhalit všechny viry, a to nejen známé, ale i nové viry – původce chorob, zejména při mnohočetných infekcích.
Komerční využití: Využití NGS metody diagnostiky má perspektivu nejen v rostlinné biologii, ale především u rostlinného materiálu s vysokou přidanou hodnotou:
• Karanténa - vývoz a dovoz rostlin pro další pěstování.
• Výchozí šlechtitelské materiály a rozmnožovací materiál - matečné stromy, zdroje roubů a oček, výběr rostlin pro ozdravování, kontrola po ozdravení, rostliny umístěné v technických izolátech.
• Genetický výzkum:
- studium rostlinných a živočišných genomů s konečným cílem generování agronomických vylepšení
- zlepšení kvality plodin a jejich výnosnost
- zvyšování odolnosti rostlin proti patogenům - omezení používání herbicidů
- zlepšení účinnosti šlechtění rostlin
- zvyšování přirozené schopnosti tolerance k abiotickým stresům, jako je sucho nebo mráz
Status IP ochrany: not applicable
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Zemědělství Rostliny a genetika rostlin
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)