Duoefekt - insekticidní a akaricidní bioagens aditivum do substrátu

Popis technologie


Název technologie: Duoefekt - insekticidní a akaricidní bioagens aditivum do substrátu
Motivace: V současnosti používané preparáty zanechávají v prostředí rezidua a současně roste u cílových druhů škůdců rezistence. Řada chemických insekticidů bude v budoucnosti zakázána díky zpřísňujícím se legislativním podmínkám. I velké chemické koncerny již nyní začleňují do svého portfolia biopesticidy.
Speciální pěstební či supresivní substráty je složité skladovat a transportovat tak, aby byly zachovány jejich vlastnosti. Kvůli nevyhovujícím podmínkám tak výrazně ztrácí účinnost. Logistika velkoobjemového zboží, jakým substráty jsou, je poměrně komplikovaná a finančně nákladná.
Popis: Unikátní půdní přípravek poskytuje kombinací účinku dvou bioagens ochranu před významnými škůdci rostlin. Komplexní způsob působení na škůdce znemožňuje vznik rezistence a nezanechává rezidua, a je tak vhodný pro ekologické pěstování a bio-dynamické zemědělství.
Půdní přípravek Duoefekt účinkuje na bázi dvou bioagens: entomopatogenní houby Isaria fumosorosea kmene CCM 8367 a entomopatogenní hlístice Steinernema feltiae kmene Ustinov (případně jiného kmene či druhu hlístice). Kombinováním těchto bioagens se dosahuje rozšíření účinnosti na více druhů hmyzích škůdců a škodlivých roztočů vyskytujících se v půdě. Vysoce koncentrovaný přípravek zajišťuje ekonomicky výhodnou logistiku.

Hlavní výhody
• Obohacuje půdu nebo pěstební substrát o užitečné mikro a makroorganismy a využívá jejich synergického účinku.
• Komplexní způsob působení na škůdce znemožňuje vznik rezistence a nezanechává rezidua.
• Umožňuje snížení spotřeby chemických pesticidů a zvýšení kvality produkce s minimálním dopadem na životní prostředí.
• Kombinace a synergie houby s hlísticí: hlístice zajišťují okamžitý účinek, např. proti smutnicím, houba je schopná díky saprofytickému růstu přežívat v ošetřené půdě (substrátu) dlouhodobě, navíc působí inhibičně na růst některých patogenních mikroorganismů.
• Vysoce koncentrovaný přípravek, kde substrát je pouze nosičem (několikanásobně menší balení).
• Pomocný půdní přípravek nepodléhá tak přísným legislativním pravidlům jako biopesticidy.
Komerční využití: Na trhu neexistuje srovnatelný výrobek, který by nabízel kombinaci obou agens. Půdní přípravek na bázi kmene CCM 8367 entomopatogenní houby I. fumosorosea a kmene NFUST entomopatogenní hlístice S. feltiae lze použít zejména při pěstování pokojových i venkovních květin a bylin pěstovaných v květináčích, truhlících či na záhonech, k ochraně skleníkových kultur, zejména zeleniny a ovocných a okrasných keřů a stromů a dalších plodin. Je určen pro aplikaci do půdy, k obohacení pěstebních substrátů a kompostů a k moření osiva a sadby. Uplatnění najde zejména u drobných pěstitelů a v ekologickém a bio-dynamickém zemědělství.
Status IP ochrany: Průmyslově-právní ochrana: patent „č. 300701 Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.001.PFR) a způsob likvidace hmyzích škůdců a roztočů“ a užitné vzory „č. 31982 Pěstební substrát s insekticidními a akaricidními vlastnostmi“ a „č. 32259 Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin“.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Zemědělství
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)