SUPRESIL DUO – insekticidní a akaricidní bioagens aditivum do substrátu

Popis technologie


Název technologie: SUPRESIL DUO – insekticidní a akaricidní bioagens aditivum do substrátu
Motivace: V současnosti používané preparáty zanechávají v prostředí rezidua a současně roste u cílových druhů škůdců rezistence. Řada chemických insekticidů bude v budoucnosti zakázána díky zpřísňujícím se legislativním podmínkám. I velké chemické koncerny již nyní začleňují do svého portfolia biopesticidy.
Speciální pěstební či supresivní substráty je složité skladovat a transportovat tak, aby byly zachovány jejich vlastnosti. Kvůli nevyhovujícím podmínkám tak výrazně ztrácí účinnost. Logistika velkoobjemového zboží, jakým substráty jsou, je poměrně komplikovaná a finančně nákladná.
Popis: Unikátní půdní přípravek poskytuje kombinací účinku dvou bioagens ochranu před významnými škůdci rostlin. Komplexní způsob působení na škůdce znemožňuje vznik rezistence a nezanechává rezidua, a je tak vhodný pro ekologické pěstování a bio-dynamické zemědělství.


Hlavní výhody
- Obohacuje půdu nebo pěstební substrát o užitečné mikroroorganismy a využívá jejich synergického účinku.
- Komplexní způsob působení na škůdce znemožňuje vznik rezistence a nezanechává rezidua.
- Umožňuje snížení spotřeby chemických pesticidů a zvýšení kvality produkce s minimálním dopadem na životní prostředí.
-
- Vysoce koncentrovaný přípravek, kde substrát je pouze nosičem (několikanásobně menší balení).
- Pomocný půdní přípravek nepodléhá tak přísným legislativním pravidlům jako biopesticidy.
Komerční využití: Na trhu neexistuje srovnatelný výrobek, který by nabízel kombinaci obou agens. Půdní přípravek lze použít zejména při pěstování pokojových i venkovních květin a bylin pěstovaných v květináčích, truhlících či na záhonech, k ochraně skleníkových kultur, zejména zeleniny a ovocných a okrasných keřů a stromů a dalších plodin. Je určen pro aplikaci do půdy, k obohacení pěstebních substrátů a kompostů a k moření osiva a sadby. Uplatnění najde zejména u drobných pěstitelů a v ekologickém a bio-dynamickém zemědělství.
Status IP ochrany:
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spin-off
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Životní prostředí a klima Zemědělství
Vlastník technologie: Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i.
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)