Technologické zařízení pro vícefázovou fluidní separaci odpadních směsí

Popis technologie


Název technologie: Technologické zařízení pro vícefázovou fluidní separaci odpadních směsí
Motivace: Dnešní doba je silně orientována na snížení uhlíkové stopy. Jedna z možností, jak uhlíkovou stopu snížit je zpětné využití odpadu, respektive využití separovaných druhotných surovin z odpadu. Aby bylo možné využít druhotnou surovinu, je vyžadována maximální separace a maximální čistota jednotlivých složek odpadu (kov, plast atd.) z důvodu nutnosti pasportizace materiálu. Tato pasportizace umožní materiálu vstup na daný trh a zahájení prodeje. Celý tento koncept se týká aktuálního tématu cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje, který je státy Evropské unie, a také pomalu jinými státy podporován.
Popis: Naše technologie využívá v první fázi separace kombinaci spirálového vibračního pohybu sítového fluidního lože, kde dochází k oddělení velmi jemné (prachové) frakce a zároveň je také odváděna hrubá a velmi hrubá frakce obsažená ve směsi. V procesu současně dochází ke gravitačnímu rozvolnění a usměrnění střední frakce do požadovaného prostoru druhé separační fáze. V druhé fázi separace dochází k oddělení zbytku nežádoucí frakce od cíleného produktu obsaženého ve směsi. K tomuto je použit přímočarý vibrační fluidní žlab v kombinaci s podtlakovým systémem odvodu nežádoucí frakce. Zařízení je konstrukčně uspořádáno tak, aby bylo možné plynule měnit provozní podmínky v závislosti na požadavcích zákazníka nebo na vlastnostech použitých odpadních směsí a zajištění nejvyšší míry separace. Zařízení je uspořádáno do stavebnické konstrukce pro velkou variabilitu.
Komerční využití: Využít technologii lze zejména v oblastech odpadovém hospodářství s cílem recyklace odpadních surovin. Naše technologie rozšiřuje množství potenciálně separovatelných odpadních složek, kde výsledkem jsou požadované čisté odpadní složky, které může komerční subjekt dále zpracovat, případně může rozšířit portfolio nabízených druhotných složek. Z našeho pohledu se jedná o firmy z oblasti výroby z druhotných surovin, korporace pro zpracování odpadních materiálů případně zemědělství. Využití v zemědělství umožňuje variabilita konstrukce.
Status IP ochrany: Udělen užitný vzor.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Strojírenství
Vlastník technologie: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)