Diagnostické zařízení pro elektrochemické akumulátory a baterie

Popis technologie


Název technologie: Diagnostické zařízení pro elektrochemické akumulátory a baterie
Motivace: Dnešní doba provázená turbulentním vývojem energetického průmyslu, nám ukazuje nutnost uskladnění vyrobené elektrické energie. Nejrozšířenější uskladnění elektrické energie se realizuje pomocí bateriových systémů, které jsou schopny efektivně uložit energii v časech přebytku a rychle uvolnit energii v době nedostatku. Každý bateriový systém větších rozměrů sebou nese nutnost kontroly a údržby z důvodu zamezení poruchových stavů a případně vzniku nebezpečných situací. Platformy údržby bateriových systému dnes existují, nicméně mají řadu nevýhod, kdy hlavní nevýhodou byla a je cena. Právě tato nevýhoda byla iniciátorem realizace technologie Diagnostického zařízení, které díky absenci velkého množství kabeláže a jednoduchosti optického systému umožňuje rychlou a levnou instalaci.
Popis: Princip diagnostické metody spočívá ve využití infračerveného senzoru, který snímá povrchovou teplotu jednotlivých akumulačních článků. Tyto články jsou zapojeny do řetězce, který je připojen ke zdroji elektrické energie a při průchodu proudu se tyto články zahřívají. Články s poruchou vnitřního zapojení jsou následně identifikovány pomocí povrchové teploty, kterou snímá instalovaný senzor. Pomocí metod pro zpracování obrazu jsou data vyhodnocena, a případně je tak odhalen vadný akumulátorový článek.
Komerční využití: Záložní bateriové systémy jsou instalovány v teplárnách, nemocnicích a elektrárnách a slouží jako záložní zdroj pro případ výpadku napájení vlastní spotřeby takových zařízení. Jejich výpadek má zpravidla fatální ekonomické a technické důsledky. Z těchto důvodů je nutné takové systémy sledovat po jejich technické stránce. Představený systém je jednou z možností, jak taková zařízení trvale sledovat a velmi rychle reagovat na případné změny technického stavu jednotlivých akumulátorových článků. Velkou výhodou představeného řešení je trvalý dohled nad stavem jednotlivých akumulátorových článků a možnost téměř okamžité reakce na zhoršení stavu.
Status IP ochrany: Užitný vzor ČR
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Výzkumné nástroje Diagnostika Věda o životě a zdraví
Vlastník technologie: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)