Nový způsob využití drůbežího jatečného odpadu

Popis technologie


Název technologie: Nový způsob využití drůbežího jatečného odpadu
Motivace: Celosvětová produkce drůbežího masa je v posledních 15 letech stále na vzestupu a očekává se nadále tendence dalšího vzestupu spotřeby tohoto druhu masa, které je perspektivně přijímáno tradičními konzumenty i mladou generací spotřebitelů. Až 20-30 % výtěžnosti z živé hmotnosti drůbeže představují vedlejší jatečné produkty, mezi které patří např. běháky, hlavy, kůže, žaludky, ale také i následné produkty, které zbývají po zpracování drůbežího masa na strojně oddělené maso, kdy zbývá značný podíl kosterní a chrupavčité hmoty. Tyto nevyužité tkáně jsou bohaté na kolagen.
Výrobci želatin hledají alternativní zdroje kolagenu, neboť celosvětová spotřeba želatin neustále roste (jen za posledních 6 let se zvýšila cca o 20 %). Roste rovněž poptávka po želatinách vyrobených z jiných zdrojů než ze savců, zejména u spotřebitelů z islámských, židovských a hinduistických zemí. S velikostí států a populace s touto preferencí je jednoznačný i možný kvantitativní dopad v objemu výroby této želatiny.
Popis: Technologie výroby drůbežích želatin je optimalizována z hlediska efektivnějšího zhodnocení vstupní suroviny - výtěžek želatiny odpovídá více potenciálu suroviny, než je tomu u technologií stávajících a představuje prakticky bezodpadovou technologii. Technologie je vhodná pro frakcionační způsob zpracování výchozího bílkovinného substrátu. Při nižší extrakční teplotě se připraví nejprve vysoce kvalitní želatiny při relativně malém stupni konverze (≈ 30 %) a při zvyšujících se teplotách se získá želatina s nižší pevnosti gelu za lepšího využití výchozí suroviny.
Komerční využití: Výrobci želatin hledají alternativní zdroje kolagenu, neboť celosvětová spotřeba želatin neustále roste (jen za posledních 6 let se zvýšila cca o 20 %). Roste rovněž poptávka po želatinách vyrobených z jiných zdrojů než ze savců, zejména u spotřebitelů z islámských, židovských a hinduistických zemí. S velikostí států a populace s touto preferencí je jednoznačný i možný kvantitativní dopad v objemu výroby této želatiny. Ekonomické a ekologické důvody zhodnocení vedlejších produktů maso zpracujícího průmyslu nutí producenty těchto odpadů hledat cesty jejich dalšího zužitkování. Na celosvětovém trhu představují drůbeží želatiny jen zlomek želatin vyrobených z hovězích, vepřových a rybích surovin.
Status IP ochrany: Udělený patent ČR č. 307665, přihláška Evropského patentu v řízení
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307665.pdf
https://zoom.iprima.cz/zajimavosti/nova-metoda-jak-dostat-do-lidi-kureci-jatecny-odpad
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Výzkum a vývoj potravinářských výrobků Výroba potravinářských výrobků
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)