Affiblot: screeningové zařízení pro výběr protilátek

Popis technologie


Název technologie: Affiblot: screeningové zařízení pro výběr protilátek
Motivace: Rostoucí využití protilátek v různých oblastech výzkumu (např. biotechnologie) úzce souvisí s jejich stále se rozšiřujícím portfoliem na trhu. Výběr vhodné komerční protilátky pro danou aplikaci, která má vhodnou afinitu, vysokou specificitu a nízkou zkříženou reaktivitu, se tak stává zásadním krokem celého výzkumu. Řada protilátek na trhu potřebné parametry nesplňuje, proto je vhodné je před použitím v experimentu otestovat.
Popis: - Kompaktní zařízení založené na standardně užívané metodě dot blot
- Celý experiment (narozdíl od dot blot) probíhá uvnitř zařízení
- Inovace spočívá ve víku zařízení, kdy na horní straně jsou umístěné rezervoáry pro reagencie a na spodní straně mikrokanálky odvádějící kapaliny pomocí systému kanálků ven z affiblotu
- Umožňuje porovnávání protilátek z více hledisek bez nutnosti rozřezání blotovací membrány (oproti dot blot)
- Paralelní porovnání až 5ti protilátek
- Porovnání Afinity/avidity
- Stanovení zkřížených reakcí s jinými biomolekulami i celými buňkami (např. bakteriálními)
- Porovnání dvou šarží protilátek (nové a předchozí)

Technologie s sebou přináší následující výhody:
- Nutný pouze chytrý telefon, vakuová pumpa, SW pro denzitometrické vyhodnocení
- Jednoduchost, rychlost provedení a interpretace, reprodukovatelnost
- Antigen aplikovaný na membránu muže být solubilní (protein/peptid) i korpuskulární (např. bakteriální buňka)
- Snadná aplikace a odtah reagencií, vyměnitelná blotovací membrána
- Snadná a precizní výroba zařízení 3D tiskem z resinu (pryskyřice; SLA technologie)
- Patentované řešení – redukce časově náročných kroků, požívaných u zavedených metod ELISA nebo Western blot


Komerční využití: Koncovými uživateli jsou všechny výzkumné týmy a laboratoře, které pracují s protilátkami nebo jinými afinitními činidly.
Status IP ochrany: Udělený CZ národní patent č. dokumentu 308111
Udělený Evropský patent č. dokumentu 3669983
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace: Více informací o technologii je uvedeno v publikaci: Affiblot: a dot blot-based screening device for selection of reliable antibodies (Anal. Methods, 2021, 13, 3874-3884). Pro stažení použijte uvedený QR kód.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Výzkumné nástroje Diagnostika Věda o životě a zdraví Chemie
Vlastník technologie: Univerzita Pardubice, Ústav analytické chemie AV ČR Brno
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)