Diagnostika onemocnění kapesním analyzátorem do třiceti minut

Popis technologie


Název technologie: Diagnostika onemocnění kapesním analyzátorem do třiceti minut
Motivace: Rozšíření diagnostických nástrojů s jednoduchým použitím pro nezaškolenou veřejnost, zpřístupnění diagnostických řešení pro prostředí mimo laboratoř (ordinace lékaře, domov). Kapesní analyzátor může detekovat nemoci, při kterých tělo vytváří protilátky.
Popis: Představovaná technologie je navržena jako kapesní analyzátor/biosenzor (pro tzv. self-testing či home-care testing), jež je možno využít mimo specializované pracoviště i nekvalifikovanými osobami. Diagnostický přístup sestává z kompaktního analyzátoru určeného ke stanovení biomolekul v kapalném vzorku (např. krev, sérum, moč). Přístroj obsahuje všechny důležité komponenty potřebné pro autonomní měření zahrnující jednorázový měřící čip s místem pro nanesení vzorku a miniaturní elektroniku automaticky vyhodnocující signál. Součástí je také možnost napájení přístroje s využitím speciálních levných jednorázových galvanických článků (baterií) aktivovaných přídavkem jakékoli kapaliny, např. moči. Veškeré úkony při používání přístroje jsou navrženy tak, aby byly co nejjednodušší. Přístroj a všechny komponenty byly navrženy, aby byly co nejlevnější a výsledek, aby byl známý do 30 minut od nanesení vzorku.
Komerční využití: Technologie se nachází v oblasti jednoduchých diagnostických a analytických řešení jako lateral-flow testy (např. Ag-testy na covid-19) a vysoce sofistikovanými automatickými přístroji v klinických laboratořích. Hlavní výhodou je možnost použití sofistikovanější analytické metody nezaškoleným personálem mimo specializovaná pracoviště. Dalšími výhodami jsou zjednodušení analytické metody (nižší cena stanovení), možnost analýzy séra bez purifikace a možnosti diagnostiky několika různých onemocnění na jedné platformě (stanovení různých analytů jedním přístrojem za použití různých čipů).
Status IP ochrany: Know-how, před podáním patentové přihlášky
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Farmacie Diagnostika Věda o životě a zdraví Chemie
Vlastník technologie: Masarykova univerzita
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)