Inkjetový lak vytvrzovaný UV LED

Popis technologie


Název technologie: Inkjetový lak vytvrzovaný UV LED
Motivace: Lakování tiskovin se v současné době používá nejen pro zvýšení ochrany tiskoviny, ale také pro nárůst atraktivity vzhledu produktu (zejména obaly různých výrobků, obálky knih atd.). Problémem při potisku běžnými laky je jejich obecně horší adheze k polymerním materiálům a nižší elasticita, což může vést při následném zpracování tiskoviny (ohýbání, řezání, rýhování apod.) ke vzniku defektů (praskání a odlupování lakové vrstvy). Přestože použití UV LED vytvrzovaných laků s sebou přináší mnoho výhod, na trhu stále převažují laky vytvrzované prostřednictvím rtuťových výbojek.
Popis: Vyvinutý UV LED vytvrzovaný inkjetovaný lak je vhodný zejména pro použití v digitálních inkjetových lakovacích strojích pro potisk různých materiálů (např. papíry, kartony, polymerní fólie). Jeho složení bylo optimalizováno z pohledu mechanických, optických a tiskových vlastností.

Výhody použití inkjetového laku vytvrzovaného UV LED
- úspora elektrické energie až 75 % (proti vytvrzování rtuťovými výbojkami) a s tím spojené nižší
náklady
- eliminace tvorby ozonu
- možnost okamžitého vypnutí/zapnutí UV LED zdroje
- vyšší adheze a elasticita, než u běžně používaných laků
- možnost vytvořit na tiskovině speciální lakové efekty (parciální lakování, reliéfní, 3D.)

Sledované parametry při optimalizaci složení laku
- elasticita a adheze lakové vrstvy
- rychlost vytvrzení/tisku
- zbarvení laku po vytvrzení (žlutost)
- dlouhodobá stabilita
- viskozita
- povrchové napětí

Komerční využití: Lak je určen zejména pro použití v inkjetových tiskových strojích. Za koncové zákazníky lze považovat společnosti zabývající se venkovní reklamou, tiskem etiket, maloformátový potiskem výrobků (náhrada tampónového tisku nebo sítotisku), tiskem na obaly knih, potiskem textilu, 3D tiskem, aj.
Status IP ochrany: Udělený užitný vzor (č. přihlášky 2021-39352, č. zápisu 35783)
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Chemie
Vlastník technologie: Univerzita Pardubice
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)