Lokalizátor ustájených zvířat

Popis technologie


Název technologie: Lokalizátor ustájených zvířat
Motivace: V chovu zvířat, např. dojnic, s volným ustájením vzniká často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. V současnosti je pro identifikaci zvířete jako základní prostředek využívaná ušní známka s jedinečným číselným kódem. Ve volných chovech má každé zvíře ještě elektronický identifikátor, a to buď ve formě pedometru uchyceného na zadní končetině, nebo ve formě respondéru integrovaného do obojku, který bývá doplněn pomocným faremním číslem zvířete. K elektronické identifikaci zvířete dochází pouze na dojicím stání, nebo v krmných automatech. V ostatním prostoru lze zvíře identifikovat pouze podle čísla na obojku a ušní známky neboť ve stáji nelze využít GPS. V případě nutnosti vyhledávání zvířat ve volném prostoru s vysokou koncentrací zvířat nebo v extrémně rozlehlém areálu obsluhujícím personálem je orientace pouze pomocí ušní známky či známky na obojku obtížná a dochází k nežádoucím narušení klidu zvířat, stresovým situacím a tím k narušení činnosti směřující k maximalizaci produkce
Popis: Lokalizátor se skládá z řídícího a bateriového modulu, jejichž vzájemné propojení je součástí koženého popruhu. Zařízení po aktivaci uživatelem začne po nastavenou dobu červeně blikat. Umístění lokalizátoru na dojnici je nejjednodušší pomocí dalšího faremního obojku, dojnice jsou na obojky zvyklé a nestresují je.
Vznikne-li potřeba vyhledat konkrétní dojnici, personál zadá její identifikaci a aktivuje lokalizátor. Z důvodu energetické optimalizace je možné lokalizátor aktivovat v určených časových oknech, jejichž periodu je možné nastavit od 1 do 300 sekund. Po aktivaci dojde k rozsvícení obojku konkrétní dojnice. Lokalizátor se po několika minutách automaticky deaktivuje. Zařízení je navrženo tak, aby bylo možno využít několik takovýchto aktivací ročně po celou dobu jednoho "produkčního období dojnice“ bez nutnosti měnit nebo dobíjet baterii.
Ačkoliv již dnes existuje několik způsobů určení polohy zvířete pomocí GPS nebo pomocí určení souřadnic ve stáji, nebylo dosud vytvořeno takovéto řešení přímého označení konkrétního zvířete ve všech objektech farmy.
Komerční využití: Hlavním ekonomickým přínosem je očekávané zvýšení užitkovosti dojnic, protože jakékoliv vyrušení vytváří neklid ve stádě, a tím snižuje produkci. Lze předpokládat, že při vyhledávání bez lokalizátoru je vyrušeno 30–40 % zvířat, zatímco s lokalizátorem pouze 5–10 %. Tím se zlepší i wellfare chovaných zvířat. V ČR je v současné době chováno cca 350 000 dojnic. Převážná většina z nich je chována celoročně ve stáji. Lze očekávat zájem minimálně u 30 % velkochovů v ČR, a vzhledem k propojenosti trhu je pravděpodobný i zájem evropských chovatelů dojnic zvláště v zemích s velkou koncentrací zvířat na jedné farmě.
Status IP ochrany: Předmětné řešení je průmyslově právně chráněno prostřednictvím vynálezu číslo 309188.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace: O technologii byl natočen krátký film, který je dostupný na adrese https://www.ctpz.cz/clanek/lokalizator-zvirat-1064
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Živočišná výroba Zemědělství
Vlastník technologie: Institute of Animal Science, Czech University of Life Sciences
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)