LabIR SpotWELD – bezkontaktní nedestruktivní kontrola bodových svarů

Popis technologie


Název technologie: LabIR SpotWELD – bezkontaktní nedestruktivní kontrola bodových svarů
Motivace: Reagujeme na požadavky výrobců a uživatelů průmyslových linek, kde probíhá svařování automotive komponent.
Požadována je technická metoda pro kontrolu bodových svarů, která bude provádět inspekci automatizovaně (formou strojového vidění), bezkontaktně, nedestruktivně, bez spotřebního materiálu a bude dost rychlá na to, aby ideálně umožnila kontrolu každého svaru na každé svařené komponentě v taktu výrobní linky.
Popis: Princip obecný - robotizovaná aktivní termografie (IRNDT) s laserovým buzením a termokamerovou diagnostikou.
Výhody: pro 3D geometrie svařovaných součástí, bezkontaktní, nedestruktivní, charakterizace svaru podle přenosu tepla, fundamentální odlišnost od konkurenčních NDT metod (ultrazvuk, rentgen), sestavení z ověřených komponent určených pro 24/7 průmyslové použití,

Princip LabIR Spot WELD (řeší obvyklé problémy IRNDT metod): Ohřev působí okolo varu v oblasti povrchu materiálu, která není ovlivněna předchozím procesem svařování. Tepelný proces zahrnuje fázi ohřevu, díky které je možné vyhodnotit kvalitu svaru, a fázi ochlazování, díky které je možné vyhodnotit prostorové rozložení emisivity povrchu materiálu (nezbytný předpoklad pro přesné kvantitativní vyhodnocení teplot ve fázi ohřevu). Principiální odlišnost od konkurenčních IRNDT metod (flash-puls). Charakteristika svaru dle množství odvedeného tepla, velikosti opticko-tepelné stopy na povrchu, plochy vedení tepla a hodnoty emisivity povrchu materiálu.
Výhody: automatizované měření a vyhodnocení bez účasti operátora, variabilita nastavení parametrů pro různé typy svarů, opakovatelnost, minimalizace falešně pozitivních a negativních výsledků v rozlišení ok/nok svarů, rychlost inspekce porovnatelná s konkurenčními metodami, kvantitativní vyhodnocení v poměru k referenčnímu ok svaru, světová unikátnost potvrzena udělením patentů, funkčnost ověřena porovnávací studií svarů ocelových plechů s výsledky jiných destruktivních a nedestruktivních metod.
Komerční využití: Ve spolupráci s českým výrobcem a významným evropským dodavatelem svařovacích linek (Chropyňská strojírna) vytvořeno demonstrační robotizované pracoviště. Na něm v současnosti probíhají ověřovací testy zákaznických vzorků a svařených komponent. Jednání dosud proběhla s následujícími firmami: Suzuki, Honda, Renault, Magna. ZČU-NTC se účastní představování technologie potenciálním zákazníkům a provádí vyhodnocení výsledků inspekce (testují se vyvíjené alternativní algoritmy pro vyhodnocení). Zákaznické projekty jsou v různém stádiu řešení. Připravují se smlouvy (včetně licenční smlouvy) pro pilotní objednávky.
Status IP ochrany: Patent CZ 309 174, přihláška PV 2020-582, patent CZ 309 252, přihláška PV 2020-629, užitný vzor 35950, přihláška PUV 2021-39328
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Strojírenství Elektrotechnika Software
Vlastník technologie: Západočeská univerzita v Plzni
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)