Způsob přípravy submikronových trubic krystalického oxidu wolframového

Popis technologie


Název technologie: Způsob přípravy submikronových trubic krystalického oxidu wolframového
Motivace: Oxid wolframový se připravuje v několika různých formách, jako jsou nanočástice (nanoparticles), nanotyčky (nanorods) a nanovlákna (nanofibers). Oxid wolframový se těší velkému zájmů díky jeho elektrochromním vlastnostem, fotokatalytickým vlastnostem a jeho aplikaci jako aktivní látka plynových sensorů. Obvyklým způsob přípravy vláken WO3 je elektrostatické zvlákňování z vhodného prekursorního roztoku. Další způsob přípravy vláken je způsob hydrotermální, kterým jsou získávány kratší vlákna, častěji označované jako nanotyčky. Pro elektrostatické zvlákňování obsahuje prekurzorní roztok obvykle prekursor wolframu jako je chlorid wolframový, sodná nebo amonná sůl metawolframanu a nosný polymer, obvykle PVP, PVA apod. Námi vyvinutý roztok jednak nemá žádné chloridové ani sodné ionty, (tzn. je předejito jak korozi výrobních zařízení, tak i nežádoucí dopaci sodíkem) a je také velmi optimalizovaný na proces odstředivého zvlákňování.
Popis: Jedná se o unikátní postup přípravy mikronových a/nebo submikronových trubic oxidu wolframového (WO3) s excelentními fotokatalytickými a fotochromickými vlastnostmi pomocí odstředivého zvlákňování a následné kalcinace prekurzorních vláken.
Vyvinutý postup přípravy nové formy WO3 s využitím odstředivého zvlákňování je rychlý, energeticky a ekonomicky výhodný.
Nová forma WO3 disponuje*:
až 3x vyšší hodnotou měrného specifického povrchu
až 4x vyšší fotokatalytickou aktivitou
(*v porovnání s vlastnostmi existujících forem WO3, např. vlákny z elektrostatického zvlákňování, či
komerčními nanočásticemi WO3)

Komerční využití: Fotokatalytické a katalytické aplikace, plynné sensory, fotochromní aplikace, apod.
Status IP ochrany: Udělený CZ národní patent č. dokumentu 308897
Podána přihláška k mezinárodní ochraně pod číslem PCT/CZ2020/050086
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Nanotechnologie Chemie
Vlastník technologie: Univerzita Pardubice
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)