Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací
Motivace: Čištění odpadních vod (zejména důlních a průmyslových) patří mezi náročné a drahé procesy, s nimiž se v současné době potýká velké množství společností. Základní, za tímto účelem užívané procesy, lze rozdělit na aktivní (chemické) a pasivní (biotické). Aktivní postup je rychlý a vysoce účinný, avšak vyžaduje přesné dávkování chemikálií, sledování mnoha parametrů a je problematický z hlediska odstranění síranů z vod. Pasivní systémy naproti tomu umožňují redukovat přítomné sírany na sulfidy, jsou finančně méně náročné, ale mají nižší účinnost (ovšem splňující zákonné emisní limity).
Představovaná, námi vyvinutá technologie, kombinuje výhody obou přístupů a umožňuje odstranění iontů kovů z odpadních vod biologickou cestou, která je nejen finančně výhodnější, ale i šetrnější a společností všeobecně lépe přijímaná.
Popis: Čištění vody je realizováno v kolonovém systému, jenž je tvořen třemi klíčovými aparáty (kolony/moduly), které jsou výškově ustaveny tak, aby kapalina protékala samospádem. Náplň 1. a 2. kolony je tvořena vhodným nosičem biofilmu mikroorganismů a to tak, že zaplňuje cca 45 % objemu kolony. Živné médium pro chod aparatury je čerpáno čerpadlem ze zásobníku do první kolony. Průtok dalšími kolonami již je zajištěn samospádem. Do třetí kolony je dále ze zásobní nádrže čerpána odpadní voda s obsahem iontů kovů. V této 3. koloně dochází ke smíchání obou proudů kapalin, reakci iontů S2- s kovovými ionty a vzniku příslušné sraženiny. Ta je odváděna spodní částí kolony. Dále pak je z 3. kolony odváděna voda zbavená iontů kovů. Blokové schéma je uvedeno na obrázku 1.

Funkce jednotlivých modulů:
1.modul (kolona) – úprava podmínek a složení média tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám síru redukujících bakterií (SRB) ve druhém modulu, které jsou zodpovědné za tvorbu sulfidů

2.modul (kolona) – SRB bakterie v této koloně redukují sírany na sulfidy, které jsou ve třetím modulu využity ke srážení kovů

3.modul (kolona) – dochází k míšení proudu média z druhé kolony s obsahem sulfidů s proudem odpadní vody s obsahem iontů kovů a následnému vysrážení těchto kovů v podobě příslušných sulfidů
Komerční využití: Technologie pro důlní aplikace a/či průmyslové výroby (např. zpracování kovů a elektroodpadů)
Status IP ochrany: Udělený SK národní patent č. dokumentu SK288738
Udělený CZ užitný vzor č. dokumentu CZ29821U1
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace: web CTTZ UPCE (https://www.upce.cz/zarizeni-pro-zachyceni-iontu-kovu-ze-znecistenych-vod-biologickou-imobilizaci)
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Chemie Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Univerzita Pardubice
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)