Adaptabilní polomaska s baktericidními a virucidními nanofiltry s permanentní regenerací působením denního světla

Popis technologie


Název technologie: Adaptabilní polomaska s baktericidními a virucidními nanofiltry s permanentní regenerací působením denního světla
Motivace: Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě a společně s viry jsou všude kolem nás. Separátně, ale také společně, mohou způsobovat různá onemocnění. Ochrana před všudypřítomnými viry a bakteriemi je v dnešní době, dá se předpokládat i v budoucnu, v určitých profesích velmi důležitá. Nejen některé profese, ale v době COVIDU také široká veřejnost, užívala respirátory a roušky. Účinnost roušek a respirátorů velmi úzce souvisí nejen s kvalitou použitého materiálu na výrobu, ale také s dobou užívání a řádnému přiléhání ochranné pomůcky k obličeji. Pravidelné užívání ochranných pomůcek na jednu stranu napomáhá k eliminaci rizika onemocnění, ale na druhou stranu sebou přináší vznik nebezpečného odpadu v podobě kontaminovaných ochranných pomůcek.
Popis: Fotokatalytické nanostruktury vykazují při expozici denním světlem významnou baktericidní a virucidní aktivitu. Unikátní modifikace technologie výroby nové filtrační adaptabilní polomasky s řešením umožňujícím permanentní expozici aktivní plochy filtru denním světlem sebou nese snížení produkce kontaminovaného odpadu a vznik netěsností při užívání. Likvidace bakterií a virů v obou směrech (při nádechu a výdechu) – na rozdíl od respirátorů přináší ochranu i okolí nositele respirátoru. Možnost customizovaného řešení pro konkrétního uživatele dle reverzního inženýrství (3D skenování) tváře zajišťuje dokonalou přilnavost na obličeji a zamezí tak netěsnostem při nošení roušek.
Komerční využití: Naše řešení přináší vysoký stupeň ochrany proti virům a bakteriím díky fotokatalytické reakci a řešení na míru danému uživateli se současným snížením nákladů za likvidaci nebezpečného odpadu. Prvotní vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy výrazným snížením počtu nakupovaných respirátorů nebo filtrů pro masky v dlouhodobějším měřítku.
Status IP ochrany: Národní patent.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: https://www.vsb.cz/patenty/cs/adaptabilni-polomaska-s-baktericidnimi-a-virucidnimi-nanofiltry-s-permanentni-regeneraci-pusobenim-denniho-svetla/
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Zemědělství Chemie
Vlastník technologie: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)